Visa allt om Tjörns Åkeri & Traktor AB
Visa allt om Tjörns Åkeri & Traktor AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 693 2 003 1 443 1 660 2 266 1 569 1 668 1 721 1 683 1 680
Övrig omsättning 6 6 6 52 96 388 10 601 13 43
Rörelseresultat (EBIT) 190 417 71 190 770 425 -72 609 127 49
Resultat efter finansnetto 197 446 97 220 776 415 -86 569 129 48
Årets resultat 153 263 75 125 460 231 8 336 107 69
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 705 922 384 630 793 1 205 1 625 2 127 884 620
Omsättningstillgångar 2 198 2 178 2 142 1 891 2 013 1 285 871 770 873 1 093
Tillgångar 2 903 3 099 2 526 2 521 2 806 2 490 2 496 2 898 1 757 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 143 1 980 1 967 1 992 2 067 1 657 1 526 1 567 1 281 1 234
Obeskattade reserver 400 400 300 300 250 100 0 100 0 20
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 183 372 118 80 102 556 842 1 067 337 240
Kortfristiga skulder 176 347 140 149 386 177 128 164 138 218
Skulder och eget kapital 2 903 3 099 2 526 2 521 2 806 2 490 2 496 2 898 1 757 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 300 305 300 280 308
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 395 364 327 389 341 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 169 162 142 162 147 135 135 139 122 117
Utdelning till aktieägare 150 150 100 100 200 50 100 50 50 60
Omsättning 1 699 2 009 1 449 1 712 2 362 1 957 1 678 2 322 1 696 1 723
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 693 2 003 1 443 1 660 2 266 1 569 1 668 1 721 1 683 1 680
Personalkostnader per anställd (tkr) 566 527 471 556 479 389 395 395 354 417
Rörelseresultat, EBITDA 406 672 339 492 1 156 856 432 1 135 504 436
Nettoomsättningförändring -15,48% 38,81% -13,07% -26,74% 44,42% -5,94% -3,08% 2,26% 0,18% -%
Du Pont-modellen 6,79% 14,39% 3,96% 8,85% 27,87% 17,15% -2,80% 21,22% 7,46% 2,86%
Vinstmarginal 11,64% 22,27% 6,93% 13,43% 34,51% 27,21% -4,20% 35,74% 7,78% 2,92%
Bruttovinstmarginal 97,93% 94,41% 94,25% 95,78% 98,01% 94,46% 90,11% 91,69% 92,04% 91,19%
Rörelsekapital/omsättning 119,43% 91,41% 138,74% 104,94% 71,80% 70,62% 44,54% 35,21% 43,67% 52,08%
Soliditet 84,57% 73,96% 87,13% 87,79% 80,23% 69,51% 61,14% 56,56% 72,91% 72,92%
Kassalikviditet 1 248,86% 627,67% 1 530,00% 1 269,13% 521,50% 725,99% 680,47% 454,27% 600,00% 480,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...