Visa allt om Jan Larsson Produktion Aktiebolag
Visa allt om Jan Larsson Produktion Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 810 714 847 841 509 1 085 2 596 2 083 2 169 2 570
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 25 -71 7 90 -388 -131 484 -198 162 7
Resultat efter finansnetto 17 -88 8 68 -393 -134 483 -198 155 29
Årets resultat 17 -88 8 68 -377 5 241 33 105 17
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 8 13 19 25 3 9 406 396 359
Omsättningstillgångar 180 227 300 396 353 996 1 402 1 014 1 220 799
Tillgångar 183 235 314 415 377 998 1 411 1 420 1 616 1 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 77 60 178 260 192 628 823 782 749 644
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 20 169 56 309 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 106 175 136 155 185 350 418 581 558 204
Skulder och eget kapital 183 235 314 415 377 998 1 411 1 420 1 616 1 158
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - 327 324 324 324 262 385 580 368 607
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 360 0 - 0 0 153 105 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - 0
Sociala kostnader 192 177 195 196 196 242 264 268 110 188
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 150 200 200 0 0
Omsättning 810 714 847 841 509 1 085 2 596 2 083 2 169 2 570
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 810 714 847 841 509 543 1 298 2 083 2 169 2 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 572 519 523 520 539 335 380 858 499 822
Rörelseresultat, EBITDA 30 -66 12 95 -383 -125 494 -181 179 30
Nettoomsättningförändring 13,45% -15,70% 0,71% 65,23% -53,09% -58,20% 24,63% -3,96% -15,60% -%
Du Pont-modellen 13,66% -29,79% 3,50% 21,69% -102,92% -13,13% 34,44% -13,80% 10,09% 2,85%
Vinstmarginal 3,09% -9,80% 1,30% 10,70% -76,23% -12,07% 18,72% -9,41% 7,51% 1,28%
Bruttovinstmarginal 96,79% 95,38% 93,27% 95,36% 93,91% 82,76% 65,83% 52,38% 48,36% 58,05%
Rörelsekapital/omsättning 9,14% 7,28% 19,36% 28,66% 33,01% 59,54% 37,90% 20,79% 30,52% 23,15%
Soliditet 42,08% 25,53% 56,69% 62,65% 50,93% 64,40% 66,95% 57,91% 60,12% 74,83%
Kassalikviditet 169,81% 129,71% 220,59% 255,48% 190,81% 284,57% 335,41% 174,53% 218,64% 391,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...