Visa allt om Tre Holmar AB
Visa allt om Tre Holmar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 339 343 284 847 1 626 1 266 1 179 1 286 1 374 1 293
Övrig omsättning - - - 89 - - 103 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 299 319 239 647 680 60 131 227 337 258
Resultat efter finansnetto 680 1 208 703 1 970 2 606 2 082 2 490 970 1 711 1 987
Årets resultat 804 1 214 984 1 446 1 958 1 924 2 624 831 1 200 2 062
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 089 3 105 3 234 3 263 3 693 4 199 3 884 3 806 3 816 4 430
Omsättningstillgångar 21 820 21 324 20 382 23 461 26 629 26 102 24 698 22 663 23 106 20 750
Tillgångar 24 909 24 429 23 616 26 724 30 322 30 302 28 582 26 469 26 923 25 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 24 575 23 770 22 556 25 072 23 626 21 669 19 745 17 121 22 290 21 090
Obeskattade reserver 290 640 990 1 550 1 260 910 910 1 276 1 473 1 445
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 45 19 69 102 5 436 7 723 7 928 8 072 3 160 2 644
Skulder och eget kapital 24 909 24 429 23 616 26 724 30 322 30 302 28 582 26 469 26 923 25 180
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 387 398 381 415 387 334
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 93 88 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 226 139 133 260 226 322
Utdelning till aktieägare 1 000 0 0 3 500 0 0 0 0 6 000 0
Omsättning 339 343 284 936 1 626 1 266 1 282 1 286 1 374 1 293
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 626 1 266 1 179 1 286 1 374 1 293
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 590 631 579 677 650 655
Rörelseresultat, EBITDA 309 329 259 667 722 102 163 237 347 288
Nettoomsättningförändring -1,17% 20,77% -66,47% -47,91% 28,44% 7,38% -8,32% -6,40% 6,26% -%
Du Pont-modellen 2,73% 4,94% 3,01% 7,37% 8,59% 6,87% 8,71% 3,66% 6,36% 7,89%
Vinstmarginal 200,29% 352,19% 250,35% 232,59% 160,27% 164,45% 211,20% 75,43% 124,60% 153,67%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 6 423,30% 6 211,37% 7 152,46% 2 757,85% 1 303,38% 1 451,74% 1 422,39% 1 134,60% 1 451,67% 1 400,31%
Soliditet 99,57% 99,35% 98,78% 98,09% 80,98% 73,72% 71,43% 68,15% 86,73% 87,89%
Kassalikviditet 48 488,89% 112 231,58% 29 539,13% 23 000,98% 489,86% 337,98% 311,53% 280,76% 731,20% 784,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...