Visa allt om Leif Thomsen Aktiebolag
Visa allt om Leif Thomsen Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 154 2 102 2 428 2 085 2 461 2 448 1 704 1 705 1 977 2 146
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -11 -119 409 210 -894 -216 -776 167 606 586
Resultat efter finansnetto 0 -94 793 250 -744 758 898 430 547 452
Årets resultat 0 4 593 184 69 415 559 277 333 251
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 289 281 399 286 246 81 1 426 4 176 5 253 5 239
Omsättningstillgångar 4 189 4 077 3 932 3 398 2 912 4 003 3 304 2 282 695 369
Tillgångar 4 478 4 358 4 331 3 684 3 157 4 084 4 731 6 458 5 947 5 608
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 934 2 084 2 256 1 837 1 803 1 984 2 069 1 630 1 443 1 159
Obeskattade reserver 0 0 100 0 0 845 658 544 519 433
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 6 3 9 12 126 1 000 3 488 3 637 3 677
Kortfristiga skulder 2 541 2 267 1 973 1 838 1 341 1 129 1 004 796 349 339
Skulder och eget kapital 4 478 4 358 4 331 3 684 3 157 4 084 4 731 6 458 5 947 5 608
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 25 10 90 121 242 252 250 210
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 670 1 071 861 682 859 1 073 682 224 136 159
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 189 327 284 225 313 387 297 186 125 97
Utdelning till aktieägare 150 150 175 175 150 250 500 120 90 50
Omsättning 1 154 2 102 2 428 2 085 2 461 2 448 1 704 1 705 1 977 2 146
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 577 701 809 695 820 816 852 853 989 1 073
Personalkostnader per anställd (tkr) 463 492 413 332 451 559 650 339 255 233
Rörelseresultat, EBITDA 90 -37 500 273 -823 -157 -668 344 861 839
Nettoomsättningförändring -45,10% -13,43% 16,45% -15,28% 0,53% 43,66% -0,06% -13,76% -7,88% -%
Du Pont-modellen 0,04% -2,16% 18,40% 6,81% -23,31% 22,60% 20,10% 10,45% 12,12% 11,64%
Vinstmarginal 0,17% -4,47% 32,83% 12,04% -29,91% 37,70% 55,81% 39,59% 36,47% 30,43%
Bruttovinstmarginal 97,83% 83,44% 82,04% 71,61% 56,48% 78,27% 82,39% 79,12% 80,63% 75,91%
Rörelsekapital/omsättning 142,81% 86,11% 80,68% 74,82% 63,84% 117,40% 134,98% 87,16% 17,50% 1,40%
Soliditet 43,19% 47,82% 53,89% 49,86% 57,11% 63,83% 53,98% 31,31% 30,55% 26,23%
Kassalikviditet 156,00% 171,55% 191,38% 176,61% 205,22% 354,56% 329,08% 286,68% 199,14% 108,85%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...