Visa allt om Qanto Förvaltnings AB
Visa allt om Qanto Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 1 444 1 348 1 033 881 667 830 807 777 724 741
Övrig omsättning - 7 - - 460 - - - 421 28
Rörelseresultat (EBIT) 427 324 114 98 493 -203 -172 -45 335 45
Resultat efter finansnetto 248 640 691 638 778 -56 -256 -195 141 -100
Årets resultat 150 597 747 645 792 338 1 1 58 -1
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 11 899 12 574 11 450 8 828 7 841 9 105 9 555 10 316 11 006 13 345
Omsättningstillgångar 737 627 997 320 1 655 1 083 1 324 1 017 965 489
Tillgångar 12 636 13 202 12 448 9 148 9 495 10 189 10 879 11 332 11 970 13 834
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 213 6 562 6 205 5 819 5 774 5 232 4 904 4 903 4 903 4 845
Obeskattade reserver 362 301 276 330 346 541 991 1 260 1 463 1 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 863 5 503 5 177 2 450 1 959 3 854 4 049 4 244 4 739 6 570
Kortfristiga skulder 1 198 835 789 550 1 417 562 935 926 866 1 001
Skulder och eget kapital 12 636 13 202 12 448 9 148 9 495 10 189 10 879 11 332 11 970 13 834
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 29 39
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 600 250 10 0 0 0
Omsättning 1 444 1 355 1 033 881 1 127 830 807 777 1 145 769
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 1 070 948 675 507 800 203 230 330 685 414
Nettoomsättningförändring 7,12% 30,49% 17,25% 32,08% -19,64% 2,85% 3,86% 7,32% -2,29% -%
Du Pont-modellen 3,42% 6,43% 7,21% 8,30% 10,06% 1,09% -1,01% 0,27% 3,51% 1,30%
Vinstmarginal 29,92% 62,98% 86,83% 86,15% 143,18% 13,37% -13,63% 3,99% 58,01% 24,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,76%
Rörelsekapital/omsättning -31,93% -15,43% 20,14% -26,11% 35,68% 62,77% 48,20% 11,71% 13,67% -69,10%
Soliditet 51,40% 51,48% 51,58% 66,27% 63,50% 55,26% 51,79% 51,27% 49,76% 42,40%
Kassalikviditet 61,52% 75,09% 126,36% 58,18% 116,80% 192,70% 141,60% 109,83% 111,43% 48,85%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...