Visa allt om Mediart prod Aktiebolag
Visa allt om Mediart prod Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 48 370 262 258 386 634 1 489 1 195 916 389
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -118 177 22 -97 -11 -11 20 15 47 84
Resultat efter finansnetto -119 177 22 -97 -12 -15 18 8 42 80
Årets resultat -119 138 22 -97 -14 -11 13 5 30 57
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 4 5 6 7 11 6 7 8 4
Omsättningstillgångar 151 401 185 235 500 439 650 763 621 328
Tillgångar 154 404 190 241 508 450 655 770 629 331
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 58 227 89 67 114 129 165 152 147 117
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 93 177 101 174 393 321 490 617 481 214
Skulder och eget kapital 154 404 190 241 508 450 655 770 629 331
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 0 75 0 100 175 350 570 500 420 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 24 0 46 77 113 430 354 262 29
Utdelning till aktieägare 0 50 0 0 0 0 25 0 0 0
Omsättning 48 370 262 258 386 634 1 489 1 195 916 389
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 48 370 262 258 386 634 745 1 195 916 389
Personalkostnader per anställd (tkr) 17 119 20 150 260 477 522 866 721 130
Rörelseresultat, EBITDA -118 178 23 -96 -7 -8 21 16 48 85
Nettoomsättningförändring -87,03% 41,22% 1,55% -33,16% -39,12% -57,42% 24,60% 30,46% 135,48% -%
Du Pont-modellen -76,62% 43,81% 11,58% -40,25% -1,97% -2,44% 3,21% 1,95% 7,47% 25,38%
Vinstmarginal -245,83% 47,84% 8,40% -37,60% -2,59% -1,74% 1,41% 1,26% 5,13% 21,59%
Bruttovinstmarginal -70,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 120,83% 60,54% 32,06% 23,64% 27,72% 18,61% 10,75% 12,22% 15,28% 29,31%
Soliditet 37,66% 56,19% 46,84% 27,80% 22,44% 28,67% 25,19% 19,74% 23,37% 35,35%
Kassalikviditet 162,37% 226,55% 183,17% 59,20% 88,55% 136,76% 132,65% 123,66% 129,11% 153,27%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...