Visa allt om Folke Andersson Fastigheter Uppsala AB
Visa allt om Folke Andersson Fastigheter Uppsala AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 22 389 20 942 21 994 23 024 20 521 18 511 18 182 18 388 16 719 13 404
Övrig omsättning 47 30 31 67 854 3 996 203 113 35 57
Rörelseresultat (EBIT) 10 980 9 991 10 777 10 828 9 115 10 959 7 862 8 382 6 925 5 190
Resultat efter finansnetto 10 349 9 362 9 685 9 445 7 323 9 426 6 862 5 479 4 058 3 019
Årets resultat 7 996 7 234 7 465 6 870 5 313 6 852 5 014 3 906 3 075 2 138
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 149 858 83 419 86 983 90 095 89 967 89 216 93 244 96 165 99 727 106 700
Omsättningstillgångar 17 904 17 335 15 328 15 772 19 522 18 035 18 314 15 996 13 343 6 286
Tillgångar 167 763 100 754 102 312 105 868 109 489 107 251 111 559 112 162 113 070 112 986
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 67 558 61 562 56 329 49 378 43 507 39 202 33 401 29 351 26 500 23 728
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 219 0 2 486 0 0 0 1 394 1 260 1 491 0
Långfristiga skulder 88 826 33 195 36 064 47 552 56 887 59 605 69 383 74 224 78 840 83 202
Kortfristiga skulder 8 159 5 997 7 434 8 938 9 094 8 444 7 381 7 326 6 239 6 055
Skulder och eget kapital 167 763 100 754 102 312 105 868 109 489 107 251 111 559 112 162 113 070 112 986
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 940 940 940 940 990 895 895 877 723 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 335 337 344 341 349 310 301 296 246 241
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 22 436 20 972 22 025 23 091 21 375 22 507 18 385 18 501 16 754 13 461
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 11 195 10 471 10 997 11 512 10 261 9 256 9 091 9 194 8 360 6 702
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 652 656 660 686 607 608 655 549 514
Rörelseresultat, EBITDA 14 388 13 431 14 264 14 215 12 418 14 191 11 061 11 618 10 411 7 614
Nettoomsättningförändring 6,91% -4,78% -4,47% 12,20% 10,86% 1,81% -1,12% 9,98% 24,73% -%
Du Pont-modellen 6,57% 9,98% 10,60% 10,36% 8,48% 10,28% 7,08% 7,77% 6,93% 4,72%
Vinstmarginal 49,25% 48,02% 49,29% 47,63% 45,25% 59,54% 43,42% 47,37% 46,85% 39,81%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 43,53% 54,14% 35,89% 29,68% 50,82% 51,81% 60,13% 47,15% 42,49% 1,72%
Soliditet 40,27% 61,10% 55,06% 46,64% 39,74% 36,55% 29,94% 26,17% 23,44% 21,00%
Kassalikviditet 219,44% 289,06% 206,19% 176,46% 214,67% 213,58% 248,12% 218,35% 213,86% 103,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 11 974 11 232 11 705 11 607 10 652 9 242 9 426 9 844 8 394 8 416
Övrig omsättning 47 30 23 67 47 41 203 113 349 288
Rörelseresultat (EBIT) 4 372 4 533 4 898 5 037 4 132 1 962 3 200 3 612 3 219 2 855
Resultat efter finansnetto 3 615 3 996 4 062 4 101 2 926 744 2 486 1 748 1 698 1 906
Årets resultat 4 731 4 089 4 127 3 143 2 680 3 654 2 092 1 510 1 799 1 625
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 124 821 57 843 59 514 59 536 59 920 61 275 62 341 66 597 71 026 79 294
Omsättningstillgångar 8 838 9 156 8 160 8 868 11 619 9 864 13 101 11 816 10 508 4 527
Tillgångar 133 660 66 999 67 673 68 405 71 539 71 139 75 443 78 413 81 535 83 821
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 805 32 074 29 985 26 858 24 715 23 042 20 388 19 296 18 785 17 237
Obeskattade reserver 10 145 9 124 7 965 6 400 5 097 4 332 3 022 2 300 1 700 2 250
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 83 442 22 472 25 328 29 891 36 454 38 681 48 353 53 148 57 815 60 729
Kortfristiga skulder 5 267 3 328 4 396 5 256 5 273 5 084 3 679 3 669 3 234 3 606
Skulder och eget kapital 133 660 66 999 67 673 68 405 71 539 71 139 75 443 78 413 81 535 83 821
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 940 940 940 940 990 895 895 877 723 699
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader 335 337 344 341 349 310 301 296 246 241
Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 2 000 1 000 1 000 1 008 1 000 1 000 1 000 250
Omsättning 12 021 11 262 11 728 11 674 10 699 9 283 9 629 9 957 8 743 8 704
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 987 5 616 5 853 5 804 5 326 4 621 4 713 4 922 4 197 4 208
Personalkostnader per anställd (tkr) 649 652 656 660 686 607 608 655 549 514
Rörelseresultat, EBITDA 6 233 5 987 6 396 6 435 5 487 3 347 4 517 4 966 4 550 4 171
Nettoomsättningförändring 6,61% -4,04% 0,84% 8,97% 15,26% -1,95% -4,25% 17,27% -0,26% -%
Du Pont-modellen 3,29% 6,83% 7,29% 7,49% 5,94% 2,81% 4,33% 5,24% 5,50% 4,99%
Vinstmarginal 36,70% 40,75% 42,16% 44,15% 39,89% 21,66% 34,69% 41,71% 53,44% 49,69%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 29,82% 51,89% 32,16% 31,12% 59,58% 51,72% 99,96% 82,76% 86,66% 10,94%
Soliditet 31,96% 58,49% 53,49% 46,16% 39,80% 36,88% 29,98% 26,72% 24,54% 22,50%
Kassalikviditet 167,80% 275,12% 185,62% 168,72% 220,35% 194,02% 356,10% 322,05% 324,92% 125,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...