allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Folke Andersson Fastigheter Uppsala AB

ORG.NR: 556254-4402
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 20 942 21 994 23 024  
  Övrig omsättning (TKR) 30 31 67  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 9 991 10 777 10 828  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 9 362 9 685 9 445  
  Årets resultat (TKR) 7 234 7 465 6 870  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 83 419 86 983 90 095  
  Omsättningstillgångar (TKR) 17 335 15 328 15 772  
  Tillgångar (TKR) 100 754 102 312 105 868  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 61 562 56 329 49 378  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 2 486 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 33 195 36 064 47 552  
  Kortfristiga skulder (TKR) 5 997 7 434 8 938  
  Skulder och eget kapital (TKR) 100 754 102 312 105 868  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 940 940 940  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 0 0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 337 344 341  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 2 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 10 471 10 997 11 512  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 652 656 660  
  Nettoomsättningförändring -4,78 % -4,47 % 12,20 %  
  Vinstmarginal 48,02 % 49,29 % 47,63 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 61,10 % 55,06 % 46,64 %  
  Kassalikviditet 289,06 % 206,19 % 176,46 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Nettoomsättning (TKR) 11 232 11 705 11 607  
  Övrig omsättning (TKR) 30 23 67  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 533 4 898 5 037  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 3 996 4 062 4 101  
  Årets resultat (TKR) 4 089 4 127 3 143  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 57 843 59 514 59 536  
  Omsättningstillgångar (TKR) 9 156 8 160 8 868  
  Tillgångar (TKR) 66 999 67 673 68 405  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 32 074 29 985 26 858  
  Obeskattade reserver (TKR) 9 124 7 965 6 400  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 22 472 25 328 29 891  
  Kortfristiga skulder (TKR) 3 328 4 396 5 256  
  Skulder och eget kapital (TKR) 66 999 67 673 68 405  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-042014-042013-04 
  Löner till styrelse & VD 940 940 940  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda           0 0  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 337 344 341  
  Utdelning till aktieägare 2 000 2 000 1 000  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-042014-042013-04 
  Antal anställda 2 2 2  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 5 616 5 853 5 804  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 652 656 660  
  Nettoomsättningförändring -4,04 % 0,84 % 8,97 %  
  Vinstmarginal 40,75 % 42,16 % 44,15 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 58,49 % 53,49 % 46,16 %  
  Kassalikviditet 275,12 % 185,62 % 168,72 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 28 juni 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X