Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag
Visa allt om Inforesurs i Sundsvall Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 12 010 9 372 9 031 10 060 9 777 9 520 8 518 9 910 5 963 6 927
Övrig omsättning 752 153 265 267 95 105 815 1 193 53 -
Rörelseresultat (EBIT) 398 188 297 84 370 164 213 705 -568 -1 709
Resultat efter finansnetto 303 -2 146 -17 234 60 78 598 -554 -1 741
Årets resultat 119 -12 48 -17 155 19 19 594 -637 -1 256
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 165 196 222 254 258 169 129 880 38 142
Omsättningstillgångar 3 218 2 151 2 060 1 840 1 882 2 164 2 433 1 198 1 331 3 505
Tillgångar 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369 3 647
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 400 281 293 245 261 207 201 197 -397 240
Obeskattade reserver 172 62 69 14 61 18 4 4 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 812 2 004 1 918 1 834 1 817 2 109 2 357 1 877 1 766 3 407
Skulder och eget kapital 3 383 2 347 2 281 2 093 2 140 2 333 2 561 2 078 1 369 3 647
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 335 437 424 150 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - 0
Löner till övriga anställda 4 673 1 462 1 386 1 421 1 326 885 1 108 1 432 1 321 1 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - 0
Sociala kostnader 1 519 501 558 558 431 396 446 619 481 425
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 12 762 9 525 9 296 10 327 9 872 9 625 9 333 11 103 6 016 6 927
Nyckeltal
Antal anställda 14 5 5 5 5 5 5 6 5 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 858 1 874 1 806 2 012 1 955 1 904 1 704 1 652 1 193 2 309
Personalkostnader per anställd (tkr) 555 424 418 434 393 362 414 442 435 602
Rörelseresultat, EBITDA 419 232 340 127 413 212 389 831 -546 -1 673
Nettoomsättningförändring 28,15% 3,78% -10,23% 2,89% 2,70% 11,76% -14,05% 66,19% -13,92% -%
Du Pont-modellen 12,09% 8,27% 13,81% 4,16% 17,34% 7,16% 8,32% 33,97% -40,39% -46,34%
Vinstmarginal 3,41% 2,07% 3,49% 0,86% 3,79% 1,75% 2,50% 7,12% -9,27% -24,40%
Bruttovinstmarginal 100,00% 44,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 3,38% 1,57% 1,57% 0,06% 0,66% 0,58% 0,89% -6,85% -7,29% 1,41%
Soliditet 15,79% 14,03% 15,20% 12,20% 14,30% 9,44% 7,96% 9,62% -29,00% 6,58%
Kassalikviditet 113,69% 105,74% 105,53% 98,64% 101,60% 93,74% 94,99% 53,76% 67,10% 100,09%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...