Visa allt om Termino C 1281 AB
Visa allt om Termino C 1281 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 297 675 810 820 697 610 520 656 894 846
Övrig omsättning - - - - - - - 11 24 7
Rörelseresultat (EBIT) -134 -61 5 66 46 104 -67 5 136 383
Resultat efter finansnetto -134 -60 7 68 48 105 -67 5 107 383
Årets resultat -134 -29 4 36 24 93 -67 -5 97 383
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 18 6 17 29 49
Omsättningstillgångar 111 261 355 347 256 273 174 210 182 165
Tillgångar 111 261 355 347 256 292 180 227 211 214
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 227 256 252 216 192 99 166 172 74
Obeskattade reserver 0 0 31 31 13 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 13 13 2 48
Kortfristiga skulder 18 34 68 64 27 99 69 48 38 91
Skulder och eget kapital 111 261 355 347 256 292 180 227 211 214
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 45 - 0 350 300 2 028 205 255 350 115
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 350 388 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 5 36 40 36 31 21 62 83 79 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 297 675 810 820 697 610 520 667 918 853
Nyckeltal
Antal anställda 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 297 338 405 410 349 305 260 328 447 423
Personalkostnader per anställd (tkr) 225 259 303 258 204 144 179 213 270 121
Rörelseresultat, EBITDA -134 -61 5 66 64 115 -56 17 156 404
Nettoomsättningförändring -56,00% -16,67% -1,22% 17,65% 14,26% 17,31% -20,73% -26,62% 5,67% -%
Du Pont-modellen -120,72% -22,99% 1,97% 19,88% 18,36% 35,62% -37,22% 2,64% 64,45% 178,97%
Vinstmarginal -45,12% -8,89% 0,86% 8,41% 6,74% 17,05% -12,88% 0,91% 15,21% 45,27%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,31% 33,63% 35,43% 34,51% 32,86% 28,52% 20,19% 24,70% 16,11% 8,75%
Soliditet 83,78% 86,97% 78,92% 79,21% 88,12% 65,75% 55,00% 73,13% 81,52% 34,58%
Kassalikviditet 616,67% 767,65% 522,06% 542,19% 948,15% 275,76% 252,17% 437,50% 478,95% 181,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...