Visa allt om C-H Segerfeldt & Co Aktiebolag
Visa allt om C-H Segerfeldt & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 142 211 158 212 432 510 669 581 880 734
Övrig omsättning - - - 9 - 4 94 - - 83
Rörelseresultat (EBIT) -76 -9 -58 -67 27 12 369 -143 30 -12
Resultat efter finansnetto -76 -9 -58 -65 28 18 364 -162 18 -5
Årets resultat -76 -9 -58 -65 19 11 303 -162 11 -5
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 180 222 264 306 322 354 393 269 342 416
Omsättningstillgångar 106 137 110 145 326 336 350 268 391 315
Tillgångar 286 359 373 450 647 690 743 536 733 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 267 343 352 410 475 506 495 192 354 395
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 76 101 123
Kortfristiga skulder 20 16 22 40 173 185 247 268 277 212
Skulder och eget kapital 286 359 373 450 647 690 743 536 733 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 145 94 63 204 177 47
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 80 - -
Löner till övriga anställda 7 - - 0 0 0 0 0 45 163
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 4 4 4 23 21 10 143 188 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
Omsättning 142 211 158 221 432 514 763 581 880 817
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 - 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 142 211 158 - 216 255 335 291 440 367
Personalkostnader per anställd (tkr) 29 40 30 - 101 81 50 183 229 212
Rörelseresultat, EBITDA -34 33 -16 -27 66 51 418 -72 98 56
Nettoomsättningförändring -32,70% 33,54% -25,47% -50,93% -15,29% -23,77% 15,15% -33,98% 19,89% -%
Du Pont-modellen -26,57% -2,51% -15,55% -14,44% 4,64% 2,75% 49,66% -26,49% 4,09% -0,41%
Vinstmarginal -53,52% -4,27% -36,71% -30,66% 6,94% 3,73% 55,16% -24,44% 3,41% -0,41%
Bruttovinstmarginal 100,00% 90,05% 94,94% 99,53% 100,00% 99,22% 99,85% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 60,56% 57,35% 55,70% 49,53% 35,42% 29,61% 15,40% 0,00% 12,95% 14,03%
Soliditet 93,36% 95,54% 94,37% 91,11% 73,42% 73,33% 66,62% 35,82% 48,29% 54,04%
Kassalikviditet 530,00% 856,25% 500,00% 362,50% 188,44% 181,62% 141,70% 100,00% 141,16% 148,58%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...