Visa allt om Ångbåtsaktiebolaget Polstjärnan
Visa allt om Ångbåtsaktiebolaget Polstjärnan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Resultat efter finansnetto 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Årets resultat 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 455 477 499 521 543 565 587 609 421 438
Omsättningstillgångar 181 158 136 113 90 67 44 34 214 187
Tillgångar 636 635 634 634 633 632 631 642 635 626
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 631 630 629 628 627 626 625 625 623 621
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 6 6 6 6 6 6 18 12 5
Skulder och eget kapital 636 635 634 634 633 632 631 642 635 626
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 24 24 24 24 24 24 24 24 20 20
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 23 23 23 23 23 23 23 23 19 19
Nettoomsättningförändring 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% -%
Du Pont-modellen 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,16% 0,31% 0,16% 0,16%
Vinstmarginal 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 4,17% 8,33% 5,00% 5,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 729,17% 633,33% 541,67% 445,83% 350,00% 254,17% 158,33% 66,67% 1 010,00% 910,00%
Soliditet 99,21% 99,21% 99,21% 99,05% 99,05% 99,05% 99,05% 97,35% 98,11% 99,20%
Kassalikviditet 3 016,67% 2 633,33% 2 266,67% 1 883,33% 1 500,00% 1 116,67% 733,33% 188,89% 1 783,33% 3 740,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...