Visa allt om ABLO Aktiebolag
Visa allt om ABLO Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 11 857 7 445 9 837 21 148 11 581 14 254 13 217 13 820 9 991 10 589
Övrig omsättning 172 1 661 1 476 1 294 1 197 2 651 3 690 2 895 1 504 1 635
Rörelseresultat (EBIT) 1 981 310 1 519 1 568 1 130 625 2 072 1 667 2 036 763
Resultat efter finansnetto 1 486 19 098 1 428 1 390 1 092 753 1 859 812 1 254 117
Årets resultat 1 167 19 320 1 040 837 844 465 998 662 673 120
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 60 115 60 363 28 132 24 804 17 960 18 750 18 740 19 539 22 187 23 241
Omsättningstillgångar 4 488 6 080 5 110 6 226 14 257 5 044 5 272 7 880 2 943 3 953
Tillgångar 64 603 66 443 33 242 31 030 32 218 23 794 24 012 27 418 25 130 27 194
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 32 324 31 157 11 836 10 796 9 959 9 115 8 650 7 752 7 090 6 417
Obeskattade reserver 1 826 1 823 2 088 1 986 1 719 1 745 1 569 1 083 1 211 908
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 860 20 893 14 921 14 753 12 140 9 829 10 096 11 840 13 822 16 442
Kortfristiga skulder 9 594 12 571 4 396 3 495 8 399 3 105 3 696 6 743 3 007 3 427
Skulder och eget kapital 64 603 66 443 33 242 31 030 32 218 23 794 24 012 27 418 25 130 27 194
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 511 510 480 480 218
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 133 2 166 1 950 1 880 1 967 1 542 1 181 1 090 911 741
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 033 942 847 810 844 959 763 704 630 466
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0
Omsättning 12 029 9 106 11 313 22 442 12 778 16 905 16 907 16 715 11 495 12 224
Nyckeltal
Antal anställda 6 6 5 5 5 5 5 5 5 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 976 1 241 1 967 4 230 2 316 2 851 2 643 2 764 1 998 2 647
Personalkostnader per anställd (tkr) 573 542 599 562 618 622 521 473 427 379
Rörelseresultat, EBITDA 3 587 1 249 2 458 2 512 2 087 1 576 2 875 2 494 2 840 1 585
Nettoomsättningförändring 59,26% -24,32% -53,48% 82,61% -18,75% 7,85% -4,36% 38,32% -5,65% -%
Du Pont-modellen 3,19% 29,45% 5,45% 6,06% 4,33% 4,14% 9,03% 6,16% 8,16% 2,91%
Vinstmarginal 17,38% 262,81% 18,41% 8,89% 12,05% 6,92% 16,40% 12,21% 20,52% 7,46%
Bruttovinstmarginal 75,74% 52,32% 61,39% 28,60% 55,12% 44,04% 52,55% 42,60% 58,53% 35,06%
Rörelsekapital/omsättning -43,06% -87,19% 7,26% 12,91% 50,58% 13,60% 11,92% 8,23% -0,64% 4,97%
Soliditet 52,24% 49,03% 40,50% 39,51% 34,84% 43,71% 40,84% 31,12% 31,68% 26,00%
Kassalikviditet 13,43% 19,56% 85,37% 135,99% 131,94% 84,44% 102,84% 85,61% 25,77% 36,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...