Visa allt om Frids Lokaler AB
Visa allt om Frids Lokaler AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 1 079 1 095 1 055 1 069 805 322 318 89 367 90
Övrig omsättning 3 - 184 - - 381 406 594 416 505
Rörelseresultat (EBIT) 490 464 591 349 214 -178 154 118 10 -62
Resultat efter finansnetto 352 298 418 181 56 -298 10 -114 -200 -262
Årets resultat 191 198 418 181 56 -298 10 -114 -200 -144
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 834 1 980 2 136 2 382 2 563 2 743 2 925 3 115 3 356 3 561
Omsättningstillgångar 1 884 1 409 1 142 540 244 138 350 497 553 471
Tillgångar 3 718 3 389 3 278 2 923 2 807 2 881 3 275 3 612 3 909 4 032
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 851 660 462 164 -18 -74 224 214 328 528
Obeskattade reserver 166 60 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 309 2 354 2 554 2 554 2 644 2 757 2 899 3 208 3 420 3 361
Kortfristiga skulder 392 315 262 205 180 198 152 190 161 143
Skulder och eget kapital 3 718 3 389 3 278 2 923 2 807 2 881 3 275 3 612 3 909 4 032
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 124 60
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 0 - - -
Löner till övriga anställda 20 50 4 4 3 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 0 4 0 0 - 0 0 0 32 10
Utdelning till aktieägare 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 082 1 095 1 239 1 069 805 703 724 683 783 595
Nyckeltal
Antal anställda 0 - - - - 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 367 90
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 158 76
Rörelseresultat, EBITDA 666 620 771 529 394 4 345 312 215 129
Nettoomsättningförändring -1,46% 3,79% -1,31% 32,80% 150,00% 1,26% 257,30% -75,75% 307,78% -%
Du Pont-modellen 13,18% 13,69% 18,03% 11,94% 7,62% -6,18% 4,70% 3,29% 0,33% -1,54%
Vinstmarginal 45,41% 42,37% 56,02% 32,65% 26,58% -55,28% 48,43% 133,71% 3,54% -68,89%
Bruttovinstmarginal 72,75% 100,00% 94,88% 88,03% 93,91% 85,71% 86,79% 85,39% 97,00% 45,56%
Rörelsekapital/omsättning 138,28% 99,91% 83,41% 31,34% 7,95% -18,63% 62,26% 344,94% 106,81% 364,44%
Soliditet 26,37% 20,86% 14,09% 5,61% -0,64% -2,57% 6,84% 5,92% 8,39% 13,10%
Kassalikviditet 480,61% 447,30% 431,68% 258,05% 129,44% 61,11% 219,08% 252,63% 332,92% 317,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...