Visa allt om Sportmanship Aktiebolag
Visa allt om Sportmanship Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 142 352 100 476 107 797 104 039 149 834 95 871 77 947 74 497 70 947 231 348
Övrig omsättning 269 417 238 9 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 994 2 028 7 530 7 759 19 880 8 196 -5 247 7 794 6 575 14 401
Resultat efter finansnetto 796 2 384 7 375 7 325 19 192 7 246 -5 007 8 261 6 709 14 420
Årets resultat 595 -50 5 739 5 388 14 062 5 324 5 758 5 128 4 715 11 173
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 106 1 930 1 654 2 257 1 993 1 439 1 057 1 240 1 226 2 050
Omsättningstillgångar 71 830 35 969 51 404 48 442 49 097 28 242 27 877 33 818 33 849 55 800
Tillgångar 73 936 37 898 53 057 50 699 51 090 29 681 28 934 35 058 35 075 57 850
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 847 7 724 7 774 7 837 7 878 7 998 8 063 11 158 12 308 25 593
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 12 066 12 066 12 066
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 72 389 30 174 45 283 42 862 43 212 21 683 20 871 11 834 10 701 20 191
Skulder och eget kapital 73 936 37 898 53 057 50 699 51 090 29 681 28 934 35 058 35 075 57 850
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD 1 942 1 652 722 0 929 599 440 721 637 184
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 8 862 5 539 6 277 6 624 7 570 5 535 5 073 4 454 3 784 9 086
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 366 3 271 3 033 2 882 3 835 2 676 2 262 2 224 1 651 3 437
Utdelning till aktieägare 0 4 000 0 0 0 0 0 3 730 4 500 18 000
Omsättning 142 621 100 893 108 035 104 048 149 834 95 871 77 947 74 497 70 947 231 348
Nyckeltal
Antal anställda 21 12 15 15 15 15 15 15 11 32
Nettoomsättning per anställd (tkr) 6 779 8 373 7 186 6 936 9 989 6 391 5 196 4 966 6 450 7 230
Personalkostnader per anställd (tkr) 722 872 669 634 822 587 518 493 552 397
Rörelseresultat, EBITDA 2 001 2 613 8 174 8 355 20 457 8 813 -4 727 8 286 7 069 15 041
Nettoomsättningförändring 41,68% -6,79% 3,61% -30,56% 56,29% 23,00% 4,63% 5,00% -69,33% -%
Du Pont-modellen 2,16% 7,20% 14,99% 16,77% 39,26% 28,34% -17,09% 23,67% 19,80% 25,40%
Vinstmarginal 1,12% 2,71% 7,38% 8,17% 13,39% 8,78% -6,35% 11,14% 9,79% 6,35%
Bruttovinstmarginal 29,52% 25,72% 29,30% 29,05% 31,95% 31,40% 19,51% 35,30% 32,51% 21,55%
Rörelsekapital/omsättning -0,39% 5,77% 5,68% 5,36% 3,93% 6,84% 8,99% 29,51% 32,63% 15,39%
Soliditet 1,15% 20,38% 14,65% 15,46% 15,42% 26,95% 27,87% 56,61% 59,86% 59,26%
Kassalikviditet 51,68% 74,58% 72,80% 80,17% 59,46% 79,04% 81,76% 173,53% 240,26% 230,12%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...