Visa allt om Uppsala-Gruppen Utbildning & Organisation Aktiebolag
Visa allt om Uppsala-Gruppen Utbildning & Organisation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 235 0 0 0 0 549 0 10 998 710
Övrig omsättning - - - - - - - 6 - -
Rörelseresultat (EBIT) 236 -4 -5 -11 -16 -113 -89 -9 -38 18
Resultat efter finansnetto 257 -3 -5 -11 -15 -108 -87 10 -26 23
Årets resultat -7 -3 -5 -11 -15 -51 -87 10 -32 21
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 8 17
Omsättningstillgångar 1 635 592 595 603 627 738 520 607 778 738
Tillgångar 1 635 592 595 603 627 738 520 607 786 755
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 593 596 601 611 627 521 607 597 629
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 050 0 0 2 16 111 0 0 190 126
Skulder och eget kapital 1 635 592 595 603 627 738 520 607 786 755
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 1 255 - 0 0 0 413 0 0 354 274
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 111 - 0 0 0 211 0 0 244 199
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 235 0 0 0 0 549 0 16 998 710
Nyckeltal
Antal anställda 2 - - - 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 618 - - - - - - - 998 710
Personalkostnader per anställd (tkr) 902 - - - - - - - 597 496
Rörelseresultat, EBITDA 236 -4 -5 -11 -16 -113 -89 -9 -28 30
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -100,00% -% -100,00% -99,00% 40,56% -%
Du Pont-modellen 15,72% -% -% -% -% -14,63% -% 1,81% -3,18% 3,05%
Vinstmarginal 7,94% -% -% -% -% -19,67% -% 110,00% -2,51% 3,24%
Bruttovinstmarginal 100,00% -% -% -% -% 100,00% -% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 18,08% -% -% -% -% 114,21% -% 6 070,00% 58,92% 86,20%
Soliditet 35,78% 100,17% 100,17% 99,67% 97,45% 84,96% 100,19% 100,00% 75,95% 83,31%
Kassalikviditet 155,71% -% -% 30 150,00% 3 918,75% 664,86% -% -% 404,21% 546,03%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...