Visa allt om Anarken AB
Visa allt om Anarken AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 3 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -9 3 -6 -6 -16 -7 -5 -5 -5 -5
Resultat efter finansnetto -9 15 31 34 176 -16 20 62 47 48
Årets resultat -9 12 24 25 133 -16 15 45 34 34
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 1 625 1 375 0 0 0
Omsättningstillgångar 2 330 2 336 2 323 2 401 2 307 377 540 1 782 990 856
Tillgångar 2 330 2 336 2 323 2 401 2 307 2 002 1 915 1 782 990 856
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 397 406 394 370 344 212 228 214 169 135
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 929 1 920 1 903 1 969 1 909 1 785 1 665 1 551 808 703
Kortfristiga skulder 3 10 26 62 53 5 23 17 13 18
Skulder och eget kapital 2 330 2 336 2 323 2 401 2 307 2 002 1 915 1 782 990 856
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -9 3 -6 -6 -16 -7 -5 -5 -5 -5
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 17,04% 17,38% 16,96% 15,41% 14,91% 10,59% 11,91% 12,01% 17,07% 15,77%
Kassalikviditet 77 666,67% 23 360,00% 8 934,62% 3 872,58% 4 352,83% 7 540,00% 2 347,83% 10 482,35% 7 615,38% 4 755,56%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...