Visa allt om Lightronic AB
Visa allt om Lightronic AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 7 774 5 364 4 731 5 766 5 161 2 703 1 896 588 3 210 6 284
Övrig omsättning - 7 - 10 27 5 - 5 - 94
Rörelseresultat (EBIT) 1 001 298 1 -33 88 -32 -11 -549 -10 41
Resultat efter finansnetto 1 001 298 1 -383 88 -32 -11 -540 1 5
Årets resultat 581 175 0 -359 47 3 0 -428 0 1
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 42 38 59 65 414 132 58 30 60 121
Omsättningstillgångar 2 809 3 351 2 088 1 641 2 338 847 764 557 1 425 4 035
Tillgångar 2 851 3 389 2 147 1 707 2 752 979 822 587 1 485 4 156
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 767 316 141 141 400 353 350 350 237 237
Obeskattade reserver 332 79 6 5 29 6 42 53 0 0
Avsättningar (tkr) 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 675 2 994 2 000 1 561 2 323 621 430 184 1 247 3 918
Skulder och eget kapital 2 851 3 389 2 147 1 707 2 752 979 822 587 1 485 4 156
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 493 496 426 426 397 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 439 1 060 488 738 687 242 0 18 1 655 1 657
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 550 428 403 500 457 252 170 30 736 667
Utdelning till aktieägare 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 774 5 371 4 731 5 776 5 188 2 708 1 896 593 3 210 6 378
Nyckeltal
Antal anställda 5 3 3 3 3 2 1 0 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 555 1 788 1 577 1 922 1 720 1 352 1 896 - 642 1 257
Personalkostnader per anställd (tkr) 409 510 481 616 547 478 576 - 493 504
Rörelseresultat, EBITDA 1 023 319 29 -3 110 -15 6 -535 57 101
Nettoomsättningförändring 44,93% 13,38% -17,95% 11,72% 90,94% 42,56% 222,45% -81,68% -48,92% -%
Du Pont-modellen 35,11% 8,79% 0,05% -1,93% 3,20% -3,27% -1,22% -91,99% 0,07% 1,06%
Vinstmarginal 12,88% 5,56% 0,02% -0,57% 1,71% -1,18% -0,53% -91,84% 0,03% 0,70%
Bruttovinstmarginal 49,76% 48,97% 47,11% 59,52% 44,60% 57,01% 52,90% -28,91% 99,31% 58,66%
Rörelsekapital/omsättning 14,59% 6,66% 1,86% 1,39% 0,29% 8,36% 17,62% 63,44% 5,55% 1,86%
Soliditet 35,99% 11,14% 6,79% 8,48% 15,31% 36,51% 46,34% 66,13% 15,96% 5,70%
Kassalikviditet 44,90% 47,83% 44,85% 51,38% 65,78% 92,43% 135,12% 237,50% 114,27% 102,99%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...