Visa allt om Färingsö Ridskola-Altus Aktiebolag
Visa allt om Färingsö Ridskola-Altus Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 3 078 3 076 2 794 2 475 2 729 2 606 2 282 2 386 2 218 2 120
Övrig omsättning 112 104 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -170 525 487 -311 68 2 -47 -80 -173 46
Resultat efter finansnetto -173 526 485 -314 64 -6 -49 -85 -177 37
Årets resultat -8 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 872 1 627 1 718 1 484 1 454 1 419 1 402 1 548 1 608 1 547
Omsättningstillgångar 826 1 186 664 263 514 378 321 406 307 393
Tillgångar 2 698 2 813 2 382 1 747 1 968 1 797 1 723 1 955 1 915 1 940
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 126 1 134 1 107 122 122 122 122 122 122 122
Obeskattade reserver 858 1 023 521 37 350 286 293 342 426 604
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 358 437 510 1 299 1 212 1 185 1 089 1 304 0 0
Kortfristiga skulder 356 219 243 290 283 204 219 187 1 366 1 214
Skulder och eget kapital 2 698 2 813 2 382 1 747 1 968 1 797 1 723 1 954 1 915 1 940
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - 0 - -
Löner till övriga anställda 1 399 983 825 892 677 616 636 637 630 526
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 555 282 232 234 170 147 184 184 177 161
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 190 3 180 2 794 2 475 2 729 2 606 2 282 2 386 2 218 2 120
Nyckeltal
Antal anställda 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 770 1 025 931 825 910 869 761 795 739 707
Personalkostnader per anställd (tkr) 475 422 360 384 292 300 277 274 269 229
Rörelseresultat, EBITDA -50 627 653 -109 213 135 130 83 -12 186
Nettoomsättningförändring 0,07% 10,09% 12,89% -9,31% 4,72% 14,20% -4,36% 7,57% 4,62% -%
Du Pont-modellen -6,30% 18,66% 20,45% -17,74% 3,46% 0,11% -2,67% -4,04% -8,98% 2,42%
Vinstmarginal -5,52% 17,07% 17,43% -12,53% 2,49% 0,08% -2,02% -3,31% -7,75% 2,22%
Bruttovinstmarginal 98,47% 98,44% 98,68% 98,26% 97,62% 98,85% 98,51% 98,95% 96,80% 96,93%
Rörelsekapital/omsättning 15,27% 31,44% 15,07% -1,09% 8,46% 6,68% 4,47% 9,18% -47,75% -38,73%
Soliditet 66,54% 68,68% 63,53% 8,54% 19,31% 18,52% 19,61% 18,84% 22,39% 28,71%
Kassalikviditet 221,63% 525,57% 257,61% 67,93% 156,18% 146,57% 110,96% 181,28% 18,45% 27,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...