Visa allt om Handelshus 3 Söderhamn AB
Visa allt om Handelshus 3 Söderhamn AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 1 378 1 054 1 525 1 699 1 550 1 269 1 268 1 216 1 172 297
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 913 558 1 084 1 061 1 111 691 830 913 910 -9
Resultat efter finansnetto 754 346 798 722 783 478 703 721 749 -34
Årets resultat 43 37 229 15 397 2 484 0 3 0
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 477 13 553 13 629 13 705 13 843 9 500 9 500 9 500 9 500 9 500
Omsättningstillgångar 519 474 362 433 15 906 298 102 147 5 777
Tillgångar 13 996 14 027 13 991 14 137 13 859 10 406 9 798 9 602 9 647 15 277
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 174 3 130 3 492 3 462 3 447 3 050 2 508 2 024 2 024 8 021
Obeskattade reserver 933 815 698 494 443 199 154 109 64 19
Avsättningar (tkr) 368 383 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 526 7 880 8 234 8 500 6 309 6 865 6 736 7 198 6 930 7 000
Kortfristiga skulder 1 995 1 818 1 567 1 681 3 659 293 401 271 630 237
Skulder och eget kapital 13 996 14 027 13 991 14 137 13 859 10 406 9 798 9 602 9 647 15 277
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 200 0 0 500 0 0 0
Omsättning 1 378 1 054 1 525 1 699 1 550 1 269 1 268 1 216 1 172 297
Nyckeltal
Antal anställda 0 - 2 0 0 0 - 0 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - 763 - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 989 634 1 161 1 200 1 164 691 830 913 910 -9
Nettoomsättningförändring 30,74% -30,89% -10,24% 9,61% 22,14% 0,08% 4,28% 3,75% 294,61% -%
Du Pont-modellen 6,52% 3,98% 7,76% 7,51% 8,05% 6,67% 8,50% 9,55% 11,43% 0,14%
Vinstmarginal 66,26% 52,94% 71,21% 62,45% 72,00% 54,69% 65,69% 75,41% 94,11% 7,07%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -107,11% -127,51% -79,02% -73,45% -235,10% 48,31% -8,12% -13,90% -41,21% 1 865,32%
Soliditet 27,88% 26,85% 28,85% 27,06% 27,23% 30,72% 26,76% 21,90% 21,46% 52,59%
Kassalikviditet 26,02% 26,07% 23,10% 25,76% 0,41% 309,22% 74,31% 37,64% 23,33% 2 437,55%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...