Visa allt om Granströms Gruppen AB
Visa allt om Granströms Gruppen AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 773 2 442 2 737 6 288 6 202 4 625 4 445 5 223 4 672 3 787
Övrig omsättning 14 808 1 564 - 208 - 791 15 -
Rörelseresultat (EBIT) -402 692 -43 763 662 281 308 1 078 146 30
Resultat efter finansnetto -403 698 -40 754 668 262 296 1 071 126 26
Årets resultat -403 698 187 856 209 91 86 709 81 17
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 503 637 1 386 1 389 1 144 1 008 676 494 0 0
Omsättningstillgångar 1 613 1 847 1 449 2 391 2 944 1 992 2 120 1 897 1 274 1 199
Tillgångar 4 116 2 484 2 834 3 779 4 089 3 000 2 796 2 391 1 274 1 199
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 891 2 094 1 596 1 551 839 750 809 872 255 263
Obeskattade reserver 0 0 0 282 571 290 290 173 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 927 927 1 126 982 638 494 0 0
Långfristiga skulder 1 359 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 866 391 312 1 019 1 553 979 1 060 852 1 019 936
Skulder och eget kapital 4 116 2 484 2 834 3 779 4 089 3 000 2 796 2 391 1 274 1 199
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 360 360 360 360 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 056 595 632 994 1 230 646 615 623 464 279
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 510 362 325 875 334 632 279 381 437 361
Utdelning till aktieägare 0 800 200 143 143 120 150 150 92 89
Omsättning 3 787 3 250 2 738 6 852 6 202 4 833 4 445 6 014 4 687 3 787
Nyckeltal
Antal anställda 4 2 2 3 5 4 4 4 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 943 1 221 1 369 2 096 1 240 1 156 1 111 1 306 1 557 1 894
Personalkostnader per anställd (tkr) 414 398 469 650 412 420 364 483 456 534
Rörelseresultat, EBITDA -402 692 -43 763 670 292 324 1 078 146 30
Nettoomsättningförändring 54,50% -10,78% -56,47% 1,39% 34,10% 4,05% -14,90% 11,79% 23,37% -%
Du Pont-modellen -9,16% 28,95% -1,06% 20,85% 16,78% 9,53% 11,12% 45,63% 11,54% 2,67%
Vinstmarginal -9,99% 29,44% -1,10% 12,53% 11,06% 6,18% 7,00% 20,89% 3,15% 0,84%
Bruttovinstmarginal 52,43% 55,77% 58,09% 48,89% 59,11% 55,98% 57,95% 58,49% 48,20% 47,32%
Rörelsekapital/omsättning -6,71% 59,62% 41,54% 21,82% 22,43% 21,90% 23,85% 20,01% 5,46% 6,94%
Soliditet 21,65% 84,30% 56,32% 46,54% 30,81% 32,12% 36,58% 41,68% 20,02% 21,93%
Kassalikviditet 86,44% 472,38% 464,42% 234,64% 189,57% 203,47% 200,00% 222,65% 125,02% 128,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...