Visa allt om Banco Bryggeri Aktiebolag
Visa allt om Banco Bryggeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 4 110 21 913 24 567 24 217 24 851 20 430 23 200 27 009 25 093 38 210
Övrig omsättning - - - - - - - 173 - 294
Rörelseresultat (EBIT) -4 995 1 666 1 528 2 106 3 884 2 519 4 686 3 895 3 164 2 950
Resultat efter finansnetto -4 990 1 671 1 527 2 101 3 888 2 430 4 470 3 308 2 454 2 260
Årets resultat -4 990 1 309 1 189 1 543 2 857 1 787 2 352 2 381 1 766 1 624
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 752 27 685 26 307 26 136 27 968 23 805 26 651 29 668 30 571 33 722
Omsättningstillgångar 4 147 3 977 6 003 4 159 3 998 4 267 5 079 4 992 6 214 7 777
Tillgångar 25 898 31 662 32 310 30 295 31 965 28 072 31 730 34 660 36 785 41 498
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 284 25 274 23 965 22 777 21 234 18 377 16 591 14 239 11 858 10 092
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303 3 303
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 821 3 856
Kortfristiga skulder 2 310 3 084 5 041 4 215 7 429 6 392 11 836 17 118 20 803 24 247
Skulder och eget kapital 25 898 31 662 32 310 30 295 31 965 28 072 31 730 34 660 36 785 41 498
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 81 6 624 8 301 7 684 7 129 5 370 6 067 7 712 6 980 8 801
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 31 2 351 2 847 2 580 2 410 1 916 2 240 2 815 2 766 3 192
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 110 21 913 24 567 24 217 24 851 20 430 23 200 27 182 25 093 38 504
Nyckeltal
Antal anställda 1 10 27 24 23 18 22 26 25 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) 4 110 2 191 910 1 009 1 080 1 135 1 055 1 039 1 004 1 415
Personalkostnader per anställd (tkr) 217 882 408 422 417 406 386 405 394 447
Rörelseresultat, EBITDA 2 199 4 009 4 625 5 116 6 775 5 836 8 396 7 676 6 798 6 496
Nettoomsättningförändring -81,24% -10,80% 1,45% -2,55% 21,64% -11,94% -14,10% 7,64% -34,33% -%
Du Pont-modellen -19,26% 5,28% 4,74% 6,95% 12,19% 8,98% 14,78% 11,27% 8,63% 7,12%
Vinstmarginal -121,39% 7,63% 6,23% 8,70% 15,68% 12,33% 20,22% 14,46% 12,64% 7,74%
Bruttovinstmarginal 99,81% 98,82% 97,36% 98,58% 97,68% 99,34% 98,94% 99,27% 97,97% 75,40%
Rörelsekapital/omsättning 44,70% 4,08% 3,92% -0,23% -13,81% -10,40% -29,12% -44,90% -58,14% -43,10%
Soliditet 78,32% 79,82% 74,17% 75,18% 66,43% 65,46% 52,29% 41,08% 32,24% 24,32%
Kassalikviditet 167,53% 119,39% 110,34% 89,58% 48,18% 56,82% 37,25% 24,99% 26,24% 28,66%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...