Visa allt om Smörsoppen Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 4 177 4 139 3 940 4 153 6 159 4 255 6 232 3 987 3 938 3 997
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -900 -826 -1 040 881 405 1 475 1 966 962 1 450 1 468
Resultat efter finansnetto -1 040 -1 122 -1 464 70 -486 1 391 1 340 543 1 126 1 151
Årets resultat 0 2 2 70 -77 -7 -18 296 609 942
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-06 2009-06 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 753 11 177 11 668 12 159 10 648 11 255 17 212 12 460 12 700 12 964
Omsättningstillgångar 13 438 14 389 14 260 15 561 16 839 16 524 417 96 158 226
Tillgångar 24 191 25 566 25 928 27 720 27 487 27 779 17 629 12 556 12 858 13 190
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 167 2 167 2 165 2 164 2 093 2 171 2 178 2 196 1 900 1 291
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 411 451 465 336 55
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 18 955 19 709 20 462 21 216 21 593 23 101 13 902 7 560 7 889 8 217
Kortfristiga skulder 3 069 3 690 3 301 4 340 3 801 2 096 1 098 2 335 2 733 3 627
Skulder och eget kapital 24 191 25 566 25 928 27 720 27 487 27 779 17 629 12 556 12 858 13 190
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-06
2009-06
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 4 177 4 139 3 940 4 153 6 159 4 255 6 232 3 987 3 938 3 997
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -476 -335 -549 1 358 405 1 953 2 693 1 448 1 927 1 930
Nettoomsättningförändring 0,92% 5,05% -5,13% -32,57% 44,75% -31,72% -% 1,24% -1,48% -%
Du Pont-modellen -2,24% -1,76% -2,53% 4,82% 4,24% 7,29% 11,34% 7,66% 11,28% 11,14%
Vinstmarginal -13,00% -10,90% -16,62% 32,17% 18,93% 47,57% 32,08% 24,13% 36,85% 36,78%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 248,24% 258,49% 278,15% 270,19% 211,69% 339,08% -10,93% -56,16% -65,39% -85,09%
Soliditet 8,96% 8,48% 8,35% 7,81% 7,61% 8,91% 14,20% 20,16% 16,66% 10,09%
Kassalikviditet 437,86% 389,95% 431,99% 358,55% 443,01% 788,36% 37,98% 4,11% 5,78% 6,23%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2009 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...