Visa allt om Sture Karlsson i Lidingö AB
Visa allt om Sture Karlsson i Lidingö AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 400 2 454 2 426 1 013 942 2 763 139 253 630 540
Övrig omsättning 530 141 59 - 459 8 - - 3 -
Rörelseresultat (EBIT) 389 117 264 -148 152 346 -98 -109 -76 45
Resultat efter finansnetto 377 111 250 -148 25 348 -98 -107 -33 36
Årets resultat 187 50 250 -87 11 252 -98 -62 3 12
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 0 0 0 0 2 175 263 300 351 264
Omsättningstillgångar 3 615 654 1 029 482 510 548 88 56 231 208
Tillgångar 3 656 654 1 029 482 511 2 722 351 356 582 472
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 535 348 388 138 135 324 72 170 232 229
Obeskattade reserver 152 37 0 0 61 54 0 0 45 91
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 90 90 0 0 0 1 820 196 68 66 27
Kortfristiga skulder 2 878 179 640 345 313 525 82 118 238 124
Skulder och eget kapital 3 656 654 1 029 482 511 2 722 351 356 582 472
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - 0 350 425 427 385 0 105 255 167
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 -
Löner till övriga anställda 450 690 113 0 8 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 0 -
Sociala kostnader 151 241 155 148 152 137 15 47 83 47
Utdelning till aktieägare 150 0 0 0 0 200 0 0 0 0
Omsättning 2 930 2 595 2 485 1 013 1 401 2 771 139 253 633 540
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 200 1 227 2 426 1 013 942 2 763 139 253 630 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 388 431 708 509 284 605 17 163 355 215
Rörelseresultat, EBITDA 406 117 264 -148 757 346 -61 -53 -36 68
Nettoomsättningförändring -2,20% 1,15% 139,49% 7,54% -65,91% 1 887,77% -45,06% -59,84% 16,67% -%
Du Pont-modellen 10,67% 17,89% 25,66% -30,71% 29,94% 13,81% -27,92% -30,06% -5,67% 8,47%
Vinstmarginal 16,25% 4,77% 10,88% -14,61% 16,24% 13,61% -70,50% -42,29% -5,24% 7,41%
Bruttovinstmarginal 56,75% 52,53% 59,36% 65,45% 61,78% 51,21% 100,00% 99,21% 72,70% 90,56%
Rörelsekapital/omsättning 30,71% 19,36% 16,03% 13,52% 20,91% 0,83% 4,32% -24,51% -1,11% 15,56%
Soliditet 17,88% 57,62% 37,71% 28,63% 35,22% 13,37% 20,51% 47,75% 45,43% 62,40%
Kassalikviditet 39,78% 365,36% 160,78% 139,71% 162,94% 104,38% 107,32% 47,46% 97,06% 167,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...