Visa allt om Kassettinformation Leif Pehrson Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06 2005-06
Nettoomsättning 122 112 117 163 161 315 535 568 444 443
Övrig omsättning 62 - - - - - 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 143 -1 -50 -9 -8 33 237 227 111 67
Resultat efter finansnetto 143 -5 -46 -16 -1 33 236 228 127 67
Årets resultat 112 43 65 10 9 23 126 121 69 38
Balansräkningar (tkr)
2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2006-06 2005-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 102 214 553 768 839 766 335 508 47 164
Omsättningstillgångar 910 682 385 199 141 223 703 423 727 467
Tillgångar 1 012 896 938 967 981 989 1 037 931 774 631
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 989 877 834 769 759 750 727 642 635 566
Obeskattade reserver 0 0 60 168 199 214 214 154 46 15
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 5 33 8 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 16 14 12 23 23 26 97 135 94 51
Skulder och eget kapital 1 012 896 938 967 981 989 1 037 931 774 631
Löner & utdelning (tkr)
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2006-06
2005-06
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 7 23 38 28 29 84 100 100 75 112
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 1 5 12 17 18 27 29 31 30 31
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 41 120 0
Omsättning 184 112 117 163 161 315 558 568 444 443
Nyckeltal
Antal anställda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 61 37 39 54 54 105 178 189 148 148
Personalkostnader per anställd (tkr) 4 9 18 16 16 38 45 44 35 38
Rörelseresultat, EBITDA 143 -1 -36 52 31 71 276 246 166 114
Nettoomsättningförändring 8,93% -4,27% -28,22% 1,24% -48,89% -41,12% -5,81% -% 0,23% -%
Du Pont-modellen 14,13% -0,11% -4,80% -0,93% -0,10% 3,34% 22,85% 24,49% 16,28% 10,62%
Vinstmarginal 117,21% -0,89% -38,46% -5,52% -0,62% 10,48% 44,30% 40,14% 28,38% 15,12%
Bruttovinstmarginal 100,00% 76,79% 71,79% 100,00% 100,00% 98,10% 99,44% 97,18% 92,34% 87,58%
Rörelsekapital/omsättning 732,79% 596,43% 318,80% 107,98% 73,29% 62,54% 113,27% 50,70% 142,57% 93,91%
Soliditet 97,73% 97,88% 93,63% 92,33% 92,32% 91,78% 84,96% 80,87% 86,32% 91,41%
Kassalikviditet 5 687,50% 4 871,43% 3 208,33% 865,22% 613,04% 857,69% 724,74% 313,33% 769,15% 909,80%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...