Visa allt om Helsingborgs Bygg och Förvaltning AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 35 349 18 765 10 539 4 107 3 279 5 474 4 355 82 23 11
Övrig omsättning 54 10 - 41 47 16 5 33 20 57
Rörelseresultat (EBIT) -1 469 4 654 1 355 157 362 -150 587 61 -24 -20
Resultat efter finansnetto -1 504 4 598 1 336 141 349 -190 536 57 -28 -25
Årets resultat 9 2 646 760 156 208 -56 327 57 -28 -25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 250 1 751 155 159 246 306 324 0 0 5
Omsättningstillgångar 9 599 9 483 4 209 1 103 909 564 1 078 0 35 2
Tillgångar 11 849 11 234 4 363 1 261 1 155 870 1 402 0 35 7
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 047 3 538 992 332 275 67 173 -154 -211 -183
Obeskattade reserver 0 1 523 347 0 79 0 135 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 195 768 387 132 350 270 474 137 224 164
Kortfristiga skulder 7 606 5 406 2 637 797 450 533 620 18 22 25
Skulder och eget kapital 11 849 11 234 4 363 1 261 1 155 870 1 402 0 35 7
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 386 398 389 356 274 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 3 763 2 052 1 302 752 454 492 464 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 302 682 612 418 300 299 219 1 1 1
Utdelning till aktieägare 0 500 100 100 100 0 50 0 0 0
Omsättning 35 403 18 775 10 539 4 148 3 326 5 490 4 360 115 43 68
Nyckeltal
Antal anställda 10 6 6 4 3 3 3 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 535 3 128 1 757 1 027 1 093 1 825 1 452 82 23 11
Personalkostnader per anställd (tkr) 518 466 393 402 392 390 323 6 8 4
Rörelseresultat, EBITDA -1 244 4 734 1 423 245 450 -66 668 61 -24 -13
Nettoomsättningförändring 88,38% 78,05% 156,61% 25,25% -40,10% 25,69% 5 210,98% 256,52% 109,09% -%
Du Pont-modellen -12,20% 41,46% 31,06% 12,45% 31,34% -17,24% 41,87% -% -68,57% -285,71%
Vinstmarginal -4,09% 24,82% 12,86% 3,82% 11,04% -2,74% 13,48% 74,39% -104,35% -181,82%
Bruttovinstmarginal 78,83% 83,78% 47,18% 61,31% 66,33% 32,30% 50,65% 79,27% 39,13% 45,45%
Rörelsekapital/omsättning 5,64% 21,73% 14,92% 7,45% 14,00% 0,57% 10,52% -21,95% 56,52% -209,09%
Soliditet 25,72% 42,07% 28,94% 26,33% 28,85% 7,70% 19,44% -% -602,86% -2 614,29%
Kassalikviditet 123,97% 159,12% 159,61% 138,39% 202,00% 105,82% 173,87% 0,00% 159,09% 8,00%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...