Visa allt om Sotenäs RehabCenter AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 057 7 832 7 766 7 504 6 980 6 646 7 281 6 914 6 902 7 256
Övrig omsättning 1 264 1 160 1 226 1 149 1 169 933 950 843 1 136 1 050
Rörelseresultat (EBIT) -1 539 -1 338 -1 352 -1 223 -1 224 -1 309 -1 118 -1 351 -1 841 -1 777
Resultat efter finansnetto 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -2 905
Årets resultat 0 0 1 1 1 1 1 1 1 -999
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 7 334 7 806 8 313 8 420 8 057 8 504 8 562 9 009 9 361 9 732
Omsättningstillgångar 3 721 2 795 2 787 3 546 2 910 2 695 2 717 2 960 4 805 3 692
Tillgångar 11 055 10 601 11 100 11 965 10 967 11 199 11 279 11 968 14 165 13 424
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 057 6 057 6 057 6 056 6 056 6 055 6 054 6 053 6 052 6 051
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 122 2 237 2 312 2 386 2 461 3 101 3 215 4 334 5 999 5 213
Kortfristiga skulder 2 876 2 307 2 732 3 523 2 451 2 044 2 010 1 582 2 114 2 159
Skulder och eget kapital 11 055 10 601 11 100 11 965 10 967 11 199 11 279 11 968 14 165 13 424
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 433 446 472 408 431
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 070 4 914 4 810 4 395 4 151 3 430 3 485 3 246 3 808 3 689
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 024 1 892 1 824 1 663 1 680 1 514 1 626 1 459 1 857 1 842
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 9 321 8 992 8 992 8 653 8 149 7 579 8 231 7 757 8 038 8 306
Nyckeltal
Antal anställda 15 15 15 15 15 15 15 13 13 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) 537 522 518 500 465 443 485 532 531 454
Personalkostnader per anställd (tkr) 486 462 450 417 398 371 379 408 478 383
Rörelseresultat, EBITDA -767 -575 -554 -380 -409 -576 -348 -566 -1 202 -1 184
Nettoomsättningförändring 2,87% 0,85% 3,49% 7,51% 5,03% -8,72% 5,31% 0,17% -4,88% -%
Du Pont-modellen 0,24% 0,58% 0,58% 0,56% 1,02% 1,09% 1,24% 2,00% 1,79% -20,29%
Vinstmarginal 0,32% 0,79% 0,82% 0,89% 1,60% 1,84% 1,92% 3,46% 3,68% -37,54%
Bruttovinstmarginal 92,21% 92,20% 91,39% 90,15% 89,96% 90,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,49% 6,23% 0,71% 0,31% 6,58% 9,80% 9,71% 19,93% 38,99% 21,13%
Soliditet 54,79% 57,14% 54,57% 50,61% 55,22% 54,07% 53,67% 50,58% 42,73% 45,08%
Kassalikviditet 127,26% 118,68% 100,29% 99,01% 116,69% 129,45% 133,58% 185,52% 224,55% 168,46%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...