Visa allt om Slättvägen Lapetifleur AB
Visa allt om Slättvägen Lapetifleur AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 237 51 0 0 0 0 0 0 3 2
Övrig omsättning - - - - - - - 53 57 217
Rörelseresultat (EBIT) -149 35 -20 -30 -9 -18 -115 22 -282 199
Resultat efter finansnetto -114 -110 329 -469 949 243 -163 -33 106 300
Årets resultat -54 -110 136 31 541 124 1 0 412 226
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 160 2 567 2 348 2 051 1 754 2 442 1 230
Omsättningstillgångar 165 198 572 874 836 697 1 320 1 741 1 640 249
Tillgångar 165 198 572 1 034 3 403 3 045 3 371 3 495 4 082 1 479
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 55 265 279 947 406 323 322 3 121 1 306
Obeskattade reserver 0 60 70 0 611 440 373 537 588 137
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 164 83 237 756 1 844 2 199 2 675 2 636 372 36
Skulder och eget kapital 165 198 572 1 034 3 403 3 045 3 371 3 495 4 082 1 479
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 34 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - 0 0 0 0 57 0
Utdelning till aktieägare 0 0 100 150 200 0 40 0 4 0
Omsättning 237 51 0 0 0 0 0 53 60 219
Nyckeltal
Antal anställda - - - - - 0 - 0 2 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - 2 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - 46 -
Rörelseresultat, EBITDA -149 35 -20 -30 -9 -18 -115 22 -282 199
Nettoomsättningförändring 364,71% -% -% -% -% -% -% -100,00% 50,00% -%
Du Pont-modellen -42,42% 17,68% -% -% -% -% -% -% 4,29% 20,22%
Vinstmarginal -29,54% 68,63% -% -% -% -% -% -% 5 833,33% 14 950,00%
Bruttovinstmarginal 65,40% 100,00% -% -% -% -% -% -% -1 966,67% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,42% 225,49% -% -% -% -% -% -% 42 266,67% 10 650,00%
Soliditet 0,61% 51,41% 55,87% 26,98% 41,06% 23,98% 17,74% 20,28% 86,83% 94,97%
Kassalikviditet 100,61% 238,55% 241,35% 115,61% 45,34% 26,78% 45,31% 61,95% 420,43% 308,33%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...