Visa allt om Marcato Förvaltnings Aktiebolag
Visa allt om Marcato Förvaltnings Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 384 6 365 5 471 3 657 5 301 5 228 5 220 4 581 3 795 3 608
Övrig omsättning 1 500 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 417 3 226 3 395 2 703 4 602 4 559 4 609 4 137 3 358 2 847
Resultat efter finansnetto -4 262 2 332 2 566 1 963 4 036 3 863 3 613 2 968 2 667 4 478
Årets resultat -766 1 247 2 002 1 898 2 974 2 846 2 667 2 185 1 923 3 681
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 821 41 633 42 410 40 308 23 965 24 282 24 479 24 622 22 084 14 596
Omsättningstillgångar 30 790 3 187 3 583 3 255 9 202 4 668 309 4 037 2 489 12 517
Tillgångar 56 611 44 820 45 993 43 563 33 167 28 950 24 788 28 659 24 573 27 113
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 11 166 11 933 8 367 8 330 7 847 7 644 4 798 2 131 2 043 3 801
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 2 319 2 308 2 747 2 735 1 658 713 744 0
Långfristiga skulder 43 722 21 992 22 718 25 598 9 236 9 451 9 719 0 -132 14 831
Kortfristiga skulder 1 723 10 895 12 589 7 327 13 337 9 120 8 613 25 815 21 918 8 480
Skulder och eget kapital 56 611 44 820 45 993 43 563 33 167 28 950 24 788 28 659 24 573 27 113
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 681
Omsättning 3 884 6 365 5 471 3 657 5 301 5 228 5 220 4 581 3 795 3 608
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA 2 072 3 899 3 652 2 960 4 859 4 816 4 865 4 314 3 510 3 259
Nettoomsättningförändring -62,55% 16,34% 49,60% -31,01% 1,40% 0,15% 13,95% 20,71% 5,18% -%
Du Pont-modellen 4,29% 8,77% 8,88% 7,02% 13,88% 15,75% 18,84% 15,42% 13,98% 18,10%
Vinstmarginal 101,80% 61,74% 74,67% 83,65% 86,85% 87,20% 89,48% 96,49% 90,51% 136,03%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 65,23% 78,32% 88,04% 88,43% 89,64% 91,84% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 1 219,25% -121,10% -164,61% -111,35% -78,00% -85,16% -159,08% -475,40% -511,96% 111,89%
Soliditet 19,72% 26,62% 18,19% 19,12% 23,66% 26,40% 19,36% 7,44% 8,31% 14,02%
Kassalikviditet 1 787,00% 29,25% 28,46% 44,42% 69,00% 51,18% 3,59% 15,64% 11,36% 147,61%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2006 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...