Visa allt om Värmlandsbär i Rudskoga AB
Visa allt om Värmlandsbär i Rudskoga AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - 2 - - 6 - - 115 17 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 0 0 -5 6 -9 -35 88 -14 -45
Resultat efter finansnetto 3 15 2 -5 5 -9 -135 89 -13 -44
Årets resultat 703 15 2 -5 5 -9 -135 129 -13 -44
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 15 15 15 15 15 115 373 364
Omsättningstillgångar 1 230 527 497 496 501 504 540 828 342 356
Tillgångar 1 230 527 512 511 516 519 555 943 715 720
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 230 527 513 511 516 511 520 825 696 709
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 0 0 0 0 8 35 118 19 11
Skulder och eget kapital 1 230 527 512 511 516 519 555 943 715 720
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
2011-12
2010-12 2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 170 0 0
Omsättning 0 2 0 0 6 0 0 115 17 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 - 0 - - 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -1 0 0 -5 6 -9 -35 88 -7 -38
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 100,00% 100,00% 100,20% 100,00% 100,00% 98,46% 93,69% 87,49% 97,34% 98,47%
Kassalikviditet -% -% -% -% -% 6 300,00% 1 542,86% 701,69% 1 800,00% 3 236,36%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...