Visa allt om Spegel-Vent & Plåt Aktiebolag
Visa allt om Spegel-Vent & Plåt Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 198 1 849 2 752 1 452 2 320 1 941 1 744 1 688 1 708 1 065
Övrig omsättning - 4 - 60 - 11 - - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 169 374 565 101 407 15 40 2 7 40
Resultat efter finansnetto 169 372 562 99 402 11 36 -2 4 36
Årets resultat 125 213 327 57 220 5 22 -2 2 25
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 64 98 131 10 0 3 24 47 71
Omsättningstillgångar 919 958 999 375 901 454 536 267 274 282
Tillgångar 950 1 022 1 097 506 910 454 538 291 322 353
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 249 374 461 209 352 133 176 155 157 155
Obeskattade reserver 339 339 243 102 102 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 362 309 392 195 456 321 362 137 165 198
Skulder och eget kapital 950 1 022 1 097 506 910 454 538 291 322 353
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 330 195 370 355 487 358 358 310
Varav tantiem till styrelse & VD - 100 - 100 100 95 - - - -
Löner till övriga anställda 159 429 304 270 279 223 251 236 215 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 70 110 129 105 105 181 232 192 171 141
Utdelning till aktieägare 100 250 300 75 200 0 49 0 0 0
Omsättning 1 198 1 853 2 752 1 512 2 320 1 952 1 744 1 688 1 708 1 067
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 599 925 1 376 726 1 160 971 872 844 854 533
Personalkostnader per anställd (tkr) 120 268 380 309 377 397 484 396 376 342
Rörelseresultat, EBITDA 202 407 598 134 409 18 61 26 31 64
Nettoomsättningförändring -35,21% -32,81% 89,53% -37,41% 19,53% 11,30% 3,32% -1,17% 60,38% -%
Du Pont-modellen 17,79% 36,59% 51,50% 19,96% 44,73% 3,30% 7,43% 1,03% 2,17% 11,33%
Vinstmarginal 14,11% 20,23% 20,53% 6,96% 17,54% 0,77% 2,29% 0,18% 0,41% 3,76%
Bruttovinstmarginal 56,51% 65,28% 59,63% 69,77% 65,86% 59,81% 73,85% 62,50% 60,48% 90,99%
Rörelsekapital/omsättning 46,49% 35,10% 22,06% 12,40% 19,18% 6,85% 9,98% 7,70% 6,38% 7,89%
Soliditet 54,04% 62,47% 59,30% 56,16% 46,94% 29,30% 32,71% 53,26% 48,76% 43,91%
Kassalikviditet 253,87% 310,03% 253,06% 188,72% 196,05% 139,25% 146,13% 190,51% 161,82% 137,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...