Visa allt om Brandbergens Låshörna Aktiebolag
Visa allt om Brandbergens Låshörna Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 13 622 15 367 12 912 12 851 11 827 12 032 10 740 7 491 7 060 6 956
Övrig omsättning - - 4 25 17 14 6 186 - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 520 2 329 2 058 2 110 1 262 620 256 586 115 201
Resultat efter finansnetto 2 561 2 258 1 991 1 977 1 249 609 244 580 109 189
Årets resultat 1 990 1 760 1 551 1 454 917 446 197 467 58 135
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 181 2 275 2 116 2 157 163 159 115 155 221 292
Omsättningstillgångar 6 917 8 559 7 090 6 680 4 757 3 702 3 996 3 307 2 380 2 963
Tillgångar 12 097 10 834 9 206 8 836 4 920 3 861 4 111 3 462 2 601 3 256
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 724 5 534 4 624 3 523 2 489 1 978 1 732 1 685 1 368 1 310
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 27 27 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 502 2 827 2 458 2 292 717 434 473 364 165 267
Kortfristiga skulder 1 871 2 473 2 123 3 021 1 714 1 450 1 906 1 386 1 041 1 679
Skulder och eget kapital 12 097 10 834 9 206 8 836 4 920 3 861 4 111 3 462 2 601 3 256
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - 559 556 481 470 428 401 395 386 395
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 2 635 2 001 1 802 1 443 1 456 1 433 1 321 1 187 1 293 1 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 072 831 762 713 715 968 877 803 920 749
Utdelning till aktieägare 800 800 810 450 420 405 200 150 150 0
Omsättning 13 622 15 367 12 916 12 876 11 844 12 046 10 746 7 677 7 060 6 956
Nyckeltal
Antal anställda 7 6 6 6 6 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 946 2 561 2 152 2 142 1 971 2 406 2 148 1 498 1 412 1 391
Personalkostnader per anställd (tkr) 538 569 535 449 448 576 533 483 528 467
Rörelseresultat, EBITDA 2 614 2 430 2 120 2 178 1 320 731 339 663 200 285
Nettoomsättningförändring -11,36% 19,01% 0,47% 8,66% -1,70% 12,03% 43,37% 6,10% 1,50% -%
Du Pont-modellen 21,82% 21,52% 22,41% 23,88% 25,67% 16,08% 6,25% 17,16% 4,84% 6,30%
Vinstmarginal 19,37% 15,18% 15,98% 16,42% 10,68% 5,16% 2,39% 7,93% 1,78% 2,95%
Bruttovinstmarginal 57,56% 60,51% 60,95% 60,56% 58,69% 54,71% 54,93% 59,42% 57,72% 54,99%
Rörelsekapital/omsättning 37,04% 39,60% 38,47% 28,47% 25,73% 18,72% 19,46% 25,64% 18,97% 18,46%
Soliditet 55,58% 51,08% 50,23% 39,87% 50,59% 51,23% 42,13% 49,23% 53,34% 40,23%
Kassalikviditet 345,43% 329,28% 314,13% 207,88% 253,62% 226,55% 187,57% 209,45% 189,34% 149,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...