Visa allt om Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar Aktiebolag
Visa allt om Niklassons Gräv & Trädgårdsanläggningar Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 3 188 2 992 3 706 4 208 3 866 5 801 5 161 4 685 4 573 5 413
Övrig omsättning 50 - - - 422 475 85 75 - -
Rörelseresultat (EBIT) -53 -343 -262 -173 99 649 -4 88 -370 74
Resultat efter finansnetto -50 -293 -247 -149 104 661 -3 90 -348 79
Årets resultat -50 -293 -60 3 71 291 27 17 20 47
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 638 488 751 871 1 035 1 179 607 683 669 1 313
Omsättningstillgångar 271 383 449 1 469 502 1 267 1 402 1 155 1 052 1 263
Tillgångar 909 870 1 200 2 339 1 538 2 446 2 009 1 837 1 721 2 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 567 617 911 971 968 897 1 306 1 279 1 262 1 243
Obeskattade reserver 0 0 0 187 345 340 77 122 61 443
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 142 253 289 1 181 225 1 209 626 437 398 891
Skulder och eget kapital 909 870 1 200 2 339 1 538 2 446 2 009 1 837 1 721 2 576
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 547 486 484 180 312 362
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 50
Löner till övriga anställda 600 632 610 646 447 1 260 1 760 1 600 1 409 1 811
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 320 234 262 306 246 576 619 652 611 685
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 700 0 0 0
Omsättning 3 238 2 992 3 706 4 208 4 288 6 276 5 246 4 760 4 573 5 413
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 9 12 12 12 12
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 063 997 1 235 1 403 1 289 645 430 390 381 451
Personalkostnader per anställd (tkr) 311 306 297 313 415 266 244 193 189 236
Rörelseresultat, EBITDA 46 -244 -173 -86 161 727 179 220 -27 282
Nettoomsättningförändring 6,55% -19,27% -11,93% 8,85% -33,36% 12,40% 10,16% 2,45% -15,52% -%
Du Pont-modellen -5,50% -33,68% -20,50% -6,37% 6,76% 27,02% -0,15% 5,06% -20,16% 3,07%
Vinstmarginal -1,57% -9,79% -6,64% -3,54% 2,69% 11,39% -0,06% 1,99% -7,59% 1,46%
Bruttovinstmarginal 41,03% 40,98% 34,78% 33,32% 42,21% 63,23% 81,81% 76,82% 72,34% 85,24%
Rörelsekapital/omsättning 4,05% 4,34% 4,32% 6,84% 7,17% 1,00% 15,04% 15,33% 14,30% 6,87%
Soliditet 62,38% 70,92% 75,92% 47,41% 79,47% 46,92% 67,83% 74,41% 75,88% 60,64%
Kassalikviditet 190,85% 151,38% 155,36% 124,39% 223,11% 104,80% 221,57% 252,40% 255,53% 137,82%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...