Visa allt om Pressure Group Aktiebolag
Visa allt om Pressure Group Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 165 214 301 307 353 385 396 434 420 447
Övrig omsättning - 21 - 28 9 20 25 50 50 50
Rörelseresultat (EBIT) -3 17 2 2 -18 6 7 9 8 16
Resultat efter finansnetto -3 17 1 1 -19 6 4 7 9 17
Årets resultat -3 16 1 1 -19 3 2 4 6 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 194 218 293 311 281 288 295 313 334 297
Tillgångar 194 218 293 311 281 288 295 313 334 297
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 145 148 133 132 130 149 146 144 140 134
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 48 70 161 179 150 138 148 169 194 163
Skulder och eget kapital 194 218 293 311 281 288 295 313 334 297
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 317 321 293 286 317
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 139 188 256 260 298 8 10 11 15 11
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 16 18 23 41 45 34 36 125 120 111
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 165 235 301 335 362 405 421 484 470 497
Nyckeltal
Antal anställda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 83 107 151 154 177 193 198 217 210 224
Personalkostnader per anställd (tkr) 78 103 149 161 184 192 198 230 225 234
Rörelseresultat, EBITDA -3 17 2 2 -18 6 7 9 8 16
Nettoomsättningförändring -22,90% -28,90% -1,95% -13,03% -8,31% -2,78% -8,76% 3,33% -6,04% -%
Du Pont-modellen -1,55% 7,80% 0,68% 0,64% -6,41% 2,08% 2,37% 2,88% 2,40% 5,39%
Vinstmarginal -1,82% 7,94% 0,66% 0,65% -5,10% 1,56% 1,77% 2,07% 1,90% 3,58%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 88,48% 69,16% 43,85% 43,00% 37,11% 38,96% 37,12% 33,18% 33,33% 29,98%
Soliditet 74,74% 67,89% 45,39% 42,44% 46,26% 51,74% 49,49% 46,01% 41,92% 45,12%
Kassalikviditet 404,17% 311,43% 181,99% 173,74% 187,33% 208,70% 199,32% 185,21% 172,16% 182,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...