Visa allt om Stenbocken Copyshop AB
Visa allt om Stenbocken Copyshop AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 5 5 22 22 92 533 2 031 5 168 3 887 4 592
Övrig omsättning - 25 - 104 388 - - - 21 -
Rörelseresultat (EBIT) 0 0 0 76 40 -164 202 -242 -283 220
Resultat efter finansnetto 0 0 0 81 32 -185 185 -258 -306 186
Årets resultat 0 0 0 0 0 -185 547 -258 -306 182
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 24 24 34 54 87 167 258 336 440
Omsättningstillgångar 224 229 229 219 199 710 1 397 731 400 539
Tillgångar 248 253 253 253 253 797 1 564 989 736 979
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 239 239 239 239 239 238 423 -124 -141 315
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 500 500 268 0
Kortfristiga skulder 9 14 14 14 14 59 641 613 609 664
Skulder och eget kapital 248 253 253 253 253 797 1 564 989 736 979
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 403 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 759 1 623 814 941
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 10 279 564 496 412
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150
Omsättning 5 30 22 126 480 533 2 031 5 168 3 908 4 592
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 3 5 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - 677 1 034 972 1 148
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - 354 446 435 436
Rörelseresultat, EBITDA 0 0 10 96 73 -84 294 -98 -170 353
Nettoomsättningförändring 0,00% -77,27% 0,00% -76,09% -82,74% -73,76% -60,70% 32,96% -15,35% -%
Du Pont-modellen 0,00% 0,00% 0,00% 32,02% 15,81% -20,58% 12,98% -24,47% -38,45% 22,47%
Vinstmarginal 0,00% 0,00% 0,00% 368,18% 43,48% -30,77% 10,00% -4,68% -7,28% 4,79%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,81% 98,97% 81,15% 80,37% 81,51%
Rörelsekapital/omsättning 4 300,00% 4 300,00% 977,27% 931,82% 201,09% 122,14% 37,22% 2,28% -5,38% -2,72%
Soliditet 96,37% 94,47% 94,47% 94,47% 94,47% 29,86% 27,05% -12,54% -19,16% 32,18%
Kassalikviditet 2 488,89% 1 635,71% 1 635,71% 1 564,29% 1 421,43% 1 203,39% 198,60% 95,11% 44,99% 65,21%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...