Visa allt om InPress Art AB
Visa allt om InPress Art AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 8 643 11 804 11 972 9 662 16 653 6 282 9 107 22 650 39 971 92 394
Övrig omsättning 344 1 574 - - - 94 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 601 4 298 2 945 2 182 3 645 -1 971 -101 139 1 971 -3 869
Resultat efter finansnetto 1 657 4 388 2 944 2 184 3 644 -2 024 -152 1 216 2 548 -4 267
Årets resultat 107 388 244 184 644 9 -152 16 2 537 -4 376
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 50 121 192
Omsättningstillgångar 4 120 3 555 4 396 4 171 4 209 839 6 911 13 798 11 130 15 194
Tillgångar 4 120 3 555 4 396 4 171 4 209 839 6 911 13 848 11 251 15 386
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 081 1 975 1 586 1 343 1 158 515 506 658 2 642 105
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 039 1 581 2 809 2 828 3 050 324 6 406 13 190 8 610 15 281
Skulder och eget kapital 4 120 3 555 4 396 4 171 4 209 839 6 911 13 848 11 251 15 386
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 - 0 0 0 78 563
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 3 504 4 525 4 433 3 493 5 450 2 409 2 701 9 806 12 823 24 416
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 1 596 1 687 1 698 1 470 1 966 931 1 059 3 735 5 280 8 280
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 2 000 0
Omsättning 8 987 13 378 11 972 9 662 16 653 6 376 9 107 22 650 39 971 92 394
Nyckeltal
Antal anställda 11 13 13 9 15 8 9 26 34 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) 786 908 921 1 074 1 110 785 1 012 871 1 176 1 540
Personalkostnader per anställd (tkr) 472 478 483 560 497 406 433 534 549 585
Rörelseresultat, EBITDA 1 601 4 298 2 945 2 182 3 645 -1 971 -51 210 2 042 -3 422
Nettoomsättningförändring -26,78% -1,40% 23,91% -41,98% 165,09% -31,02% -59,79% -43,33% -56,74% -%
Du Pont-modellen 40,22% 123,43% 66,99% 52,36% 86,72% -234,92% -1,45% 8,92% 22,77% -24,78%
Vinstmarginal 19,17% 37,17% 24,60% 22,60% 21,92% -31,38% -1,10% 5,45% 6,41% -4,13%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 24,08% 16,72% 13,26% 13,90% 6,96% 8,20% 5,55% 2,68% 6,30% -0,09%
Soliditet 50,51% 55,56% 36,08% 32,20% 27,51% 61,38% 7,32% 4,75% 23,48% 0,68%
Kassalikviditet 202,06% 224,86% 156,50% 147,49% 138,00% 258,95% 107,88% 104,61% 129,27% 99,43%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...