Visa allt om B G Wennersten Information Network Aktiebolag
Visa allt om B G Wennersten Information Network Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 97 0 0 0 0 0 0 0 212
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -15 93 0 0 0 -10 -111 -13 -26 86
Resultat efter finansnetto -15 93 0 0 0 -10 -114 -22 -32 80
Årets resultat -15 93 0 0 0 -10 -114 -22 -32 80
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 100 100 100 100 100 100 100 200 200 200
Omsättningstillgångar 54 61 0 0 100 3 2 2 9 1
Tillgångar 154 161 100 100 201 103 101 202 209 201
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 138 153 60 60 60 60 70 77 100 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 8 40 40 133 0 0 54 100 46
Kortfristiga skulder 16 0 0 0 8 43 31 71 10 23
Skulder och eget kapital 154 161 100 100 201 103 101 202 209 201
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 0 57
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 0 0 0 0 0 0 16
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 97 0 0 0 0 0 0 0 212
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) - 97 - - - - - - - 212
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - 73
Rörelseresultat, EBITDA -15 93 0 0 0 -10 -111 -13 -26 86
Nettoomsättningförändring -100,00% -% -% -% -% -% -% -% -100,00% -%
Du Pont-modellen -% 57,76% -% -% -% -% -% -% -% 42,79%
Vinstmarginal -% 95,88% -% -% -% -% -% -% -% 40,57%
Bruttovinstmarginal -% 100,00% -% -% -% -% -% -% -% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -% 62,89% -% -% -% -% -% -% -% -10,38%
Soliditet 89,61% 95,03% 60,00% 60,00% 29,85% 58,25% 69,31% 38,12% 47,85% 65,17%
Kassalikviditet 337,50% -% -% -% 1 250,00% 6,98% 6,45% 2,82% 90,00% 4,35%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...