Visa allt om Keas Urmakeriaffär Aktiebolag
Visa allt om Keas Urmakeriaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 978 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760
Övrig omsättning 19 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -75 -44 326 -112 -50 114 85 222 -7 -118
Resultat efter finansnetto -77 -45 324 -70 -50 118 83 222 2 -114
Årets resultat -43 -45 251 25 -27 59 58 120 15 -77
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 61 69 49 59 92 104 96 103 120 97
Omsättningstillgångar 1 466 1 475 1 495 1 387 1 393 1 382 1 458 1 479 1 256 1 250
Tillgångar 1 527 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 262 1 305 1 350 1 098 1 074 1 100 1 041 983 863 848
Obeskattade reserver 3 37 37 37 132 155 124 126 77 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 20 20 20 20 0 81 89 76 60
Kortfristiga skulder 242 182 137 290 261 230 308 384 361 349
Skulder och eget kapital 1 527 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - - - 180 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 600 494 453 485 379 369 401 378 398 419
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 248 168 174 209 266 257 253 276 296 292
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 997 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 326 1 311 1 230 1 241 1 058 1 101 1 206 1 445 1 233 1 253
Personalkostnader per anställd (tkr) 283 230 211 232 277 271 285 281 292 300
Rörelseresultat, EBITDA -66 -30 336 -102 -31 134 105 240 12 -108
Nettoomsättningförändring 1,12% 6,58% -0,83% 17,27% -3,91% -8,73% -16,50% 17,14% -1,60% -%
Du Pont-modellen -4,91% -2,85% 21,19% -4,64% -3,23% 8,08% 5,53% 14,10% 0,15% -8,40%
Vinstmarginal -1,89% -1,12% 8,86% -1,80% -1,51% 3,63% 2,38% 5,15% 0,05% -3,01%
Bruttovinstmarginal 27,78% 25,34% 34,06% 24,37% 34,09% 38,96% 35,51% 34,17% 34,49% 32,31%
Rörelsekapital/omsättning 30,77% 32,87% 36,79% 29,47% 35,66% 34,88% 31,78% 25,27% 24,19% 23,96%
Soliditet 82,80% 86,39% 89,36% 77,87% 78,82% 81,77% 72,87% 67,87% 66,75% 67,76%
Kassalikviditet 145,87% 137,36% 158,39% 89,66% 98,08% 112,61% 95,13% 68,23% 51,25% 95,70%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...