Visa allt om Keas Urmakeriaffär Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Nettoomsättning 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760 4 132
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -44 326 -112 -50 114 85 222 -7 -118 -5
Resultat efter finansnetto -45 324 -70 -50 118 83 222 2 -114 -2
Årets resultat -45 251 25 -27 59 58 120 15 -77 22
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08 2006-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 69 49 59 92 104 96 103 120 97 107
Omsättningstillgångar 1 475 1 495 1 387 1 393 1 382 1 458 1 479 1 256 1 250 1 235
Tillgångar 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346 1 343
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 305 1 350 1 098 1 074 1 100 1 041 983 863 848 925
Obeskattade reserver 37 37 37 132 155 124 126 77 89 126
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 20 20 20 20 0 81 89 76 60 55
Kortfristiga skulder 182 137 290 261 230 308 384 361 349 236
Skulder och eget kapital 1 544 1 543 1 445 1 486 1 485 1 554 1 582 1 376 1 346 1 343
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
2006-08
Löner till styrelse & VD - - - 180 180 180 180 180 180 180
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 494 453 485 379 369 401 378 398 419 376
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 168 174 209 266 257 253 276 296 292 265
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 934 3 691 3 722 3 174 3 303 3 619 4 334 3 700 3 760 4 132
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 311 1 230 1 241 1 058 1 101 1 206 1 445 1 233 1 253 1 377
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 211 232 277 271 285 281 292 300 281
Rörelseresultat, EBITDA -30 336 -102 -31 134 105 240 12 -108 7
Nettoomsättningförändring 6,58% -0,83% 17,27% -3,91% -8,73% -16,50% 17,14% -1,60% -9,00% -%
Du Pont-modellen -2,85% 21,19% -4,64% -3,23% 8,08% 5,53% 14,10% 0,15% -8,40% -0,07%
Vinstmarginal -1,12% 8,86% -1,80% -1,51% 3,63% 2,38% 5,15% 0,05% -3,01% -0,02%
Bruttovinstmarginal 25,34% 34,06% 24,37% 34,09% 38,96% 35,51% 34,17% 34,49% 32,31% 30,42%
Rörelsekapital/omsättning 32,87% 36,79% 29,47% 35,66% 34,88% 31,78% 25,27% 24,19% 23,96% 24,18%
Soliditet 86,39% 89,36% 77,87% 78,82% 81,77% 72,87% 67,87% 66,75% 67,76% 75,63%
Kassalikviditet 137,36% 158,39% 89,66% 98,08% 112,61% 95,13% 68,23% 51,25% 95,70% 139,41%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...