Visa allt om Nordic Restaurant Group AB
Visa allt om Nordic Restaurant Group AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 525 1 423 3 599 2 894 2 687 2 129 1 542 731 1 006 6 113
Övrig omsättning - 22 430 62 - - - 94 1 199 105
Rörelseresultat (EBIT) -12 889 -13 912 -11 577 -11 971 -8 025 -7 427 -7 700 -8 643 -5 240 -700
Resultat efter finansnetto -15 761 -18 194 -25 141 3 910 4 937 1 693 421 -5 216 0 -1 876
Årets resultat 799 -8 467 -14 261 2 650 4 937 1 693 421 -5 216 0 -1 781
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 250 49 700 44 381 44 267 44 222 33 367 33 453 33 740 34 081 34 510
Omsättningstillgångar 75 884 112 131 103 462 93 155 49 552 63 175 53 495 44 748 41 317 36 296
Tillgångar 173 134 161 831 147 843 137 422 93 775 96 541 86 947 78 488 75 398 70 806
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 31 499 699 4 167 13 429 14 309 9 372 7 679 7 258 12 474 9 924
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 99 202 116 253 104 533 86 244 45 479 47 605 55 337 56 325 52 126 49 843
Kortfristiga skulder 42 433 44 879 39 143 37 750 33 988 39 565 23 932 14 905 10 798 11 040
Skulder och eget kapital 173 134 161 831 147 843 137 422 93 775 96 541 86 947 78 488 75 398 70 806
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 2 287 2 285 2 041 1 740 1 315 1 275
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 946 6 445 5 721 4 851 1 366 1 238 1 433 922 990 1 075
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 402 3 516 3 088 2 875 2 033 1 808 1 510 1 128 891 891
Utdelning till aktieägare 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 525 1 445 4 029 2 956 2 687 2 129 1 542 825 2 205 6 218
Nyckeltal
Antal anställda 10 14 11 8 7 7 8 7 7 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 153 102 327 362 384 304 193 104 144 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) 984 741 835 1 017 855 799 659 596 494 561
Rörelseresultat, EBITDA -12 889 -13 912 -11 571 -11 954 -7 966 -7 341 -7 413 -8 131 -4 744 -211
Nettoomsättningförändring 7,17% -60,46% 24,36% 7,70% 26,21% 38,07% 110,94% -27,34% -83,54% -%
Du Pont-modellen -0,96% -7,66% -9,04% 6,92% 9,60% 8,24% 7,23% -0,81% 3,89% -0,17%
Vinstmarginal -109,18% -871,54% -371,38% 328,68% 334,98% 373,70% 407,39% -86,46% 291,85% -1,95%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2 193,51% 4 726,07% 1 787,14% 1 914,48% 579,23% 1 108,97% 1 917,19% 4 082,49% 3 033,70% 413,15%
Soliditet 18,19% 0,43% 2,82% 9,77% 15,26% 9,71% 8,83% 9,25% 16,54% 14,02%
Kassalikviditet 178,83% 249,85% 264,32% 246,77% 145,79% 159,67% 223,53% 300,22% 382,64% 328,77%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...