Visa allt om Rörkrökaren i Hallsberg Aktiebolag
Visa allt om Rörkrökaren i Hallsberg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 35 377 32 258 26 111 35 587 31 344 24 944 19 262 25 105 24 385 25 285
Övrig omsättning 640 614 561 201 1 13 200 88 - 389
Rörelseresultat (EBIT) -4 298 -546 1 825 1 624 1 385 1 083 1 165 805 1 984 1 740
Resultat efter finansnetto -4 251 -479 1 853 1 605 1 368 1 072 1 154 802 1 992 1 746
Årets resultat 149 -445 2 695 756 701 768 928 477 1 087 1 156
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 794 991 706 947 404 415 620 872 757 819
Omsättningstillgångar 12 044 9 769 14 115 12 509 9 274 6 675 6 468 6 638 7 293 6 781
Tillgångar 12 838 10 760 14 821 13 456 9 678 7 090 7 088 7 509 8 050 7 601
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 877 728 5 328 2 633 2 377 2 176 3 908 3 381 3 404 2 917
Obeskattade reserver 0 0 34 1 658 1 134 796 842 978 865 427
Avsättningar (tkr) 30 30 30 207 96 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 255 0 0 0 230 0
Kortfristiga skulder 11 931 10 002 9 428 8 958 4 816 4 118 2 338 3 152 3 551 4 257
Skulder och eget kapital 12 838 10 760 14 821 13 456 9 678 7 090 7 088 7 509 8 050 7 601
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 505 - 0 0 622 375 487 648
Varav tantiem till styrelse & VD - - 505 365 - - 131 - - -
Löner till övriga anställda 10 731 9 765 5 844 5 719 5 861 4 021 2 718 3 973 3 502 3 386
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 448 135 - - 20 203
Sociala kostnader 3 884 3 488 2 154 2 171 2 101 1 517 1 138 1 604 1 544 1 785
Utdelning till aktieägare 0 0 4 155 0 500 500 2 500 400 500 600
Omsättning 36 017 32 872 26 672 35 788 31 345 24 957 19 462 25 193 24 385 25 674
Nyckeltal
Antal anställda 29 28 15 16 14 12 11 14 11 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 220 1 152 1 741 2 224 2 239 2 079 1 751 1 793 2 217 2 299
Personalkostnader per anställd (tkr) 521 479 572 500 579 470 419 447 519 541
Rörelseresultat, EBITDA -4 091 -390 1 971 1 695 1 457 1 308 1 410 1 066 2 212 1 940
Nettoomsättningförändring 9,67% 23,54% -26,63% 13,54% 25,66% 29,50% -23,27% 2,95% -3,56% -%
Du Pont-modellen -32,88% -4,17% 12,60% 12,08% 14,35% 15,30% 16,48% 10,89% 24,92% 23,22%
Vinstmarginal -11,93% -1,39% 7,15% 4,57% 4,43% 4,35% 6,06% 3,26% 8,23% 6,98%
Bruttovinstmarginal 40,50% 50,99% 49,28% 34,50% 41,40% 38,31% 40,76% 38,75% 41,04% 38,38%
Rörelsekapital/omsättning 0,32% -0,72% 17,95% 9,98% 14,22% 10,25% 21,44% 13,89% 15,35% 9,98%
Soliditet 6,83% 6,77% 36,13% 28,65% 33,20% 38,97% 63,89% 54,40% 50,02% 42,42%
Kassalikviditet 89,46% 79,36% 119,68% 133,33% 183,74% 149,59% 251,80% 190,01% 190,96% 147,59%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...