Visa allt om Poltra Aktiebolag
Visa allt om Poltra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 13 96 29 26 31 0 13 1 31
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -6 -3 7 25 5 8 -2 9 -39 -11
Resultat efter finansnetto -4 -4 8 25 3 6 -5 6 -41 -17
Årets resultat -4 -4 8 25 3 6 -5 6 -41 -17
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 115 118 230 116 92 91 78 85 88 124
Tillgångar 115 118 230 116 92 91 78 85 88 124
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 108 112 116 109 84 80 74 79 73 114
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 7 6 113 8 8 11 4 5 15 10
Skulder och eget kapital 115 118 230 116 92 91 78 85 88 124
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 0 13 96 29 26 31 0 13 1 31
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -6 -3 7 25 5 8 -2 9 -39 -11
Nettoomsättningförändring -100,00% -86,46% 231,03% 11,54% -16,13% -% -100,00% 1 200,00% -96,77% -%
Du Pont-modellen -% -2,54% 3,91% 22,41% 5,43% 8,79% -% 10,59% -44,32% -8,87%
Vinstmarginal -% -23,08% 9,38% 89,66% 19,23% 25,81% -% 69,23% -3 900,00% -35,48%
Bruttovinstmarginal -% 61,54% 19,79% 100,00% 30,77% 38,71% -% 100,00% -1 800,00% -3,23%
Rörelsekapital/omsättning -% 861,54% 121,88% 372,41% 323,08% 258,06% -% 615,38% 7 300,00% 367,74%
Soliditet 93,91% 94,92% 50,43% 93,97% 91,30% 87,91% 94,87% 92,94% 82,95% 91,94%
Kassalikviditet 1 642,86% 1 966,67% 203,54% 1 450,00% 1 150,00% 827,27% 1 475,00% 1 320,00% 460,00% 860,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...