Visa allt om Poltra Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Nettoomsättning 13 96 29 26 31 0 13 1 31 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 7 25 5 8 -2 9 -39 -11 -13
Resultat efter finansnetto -4 8 25 3 6 -5 6 -41 -17 -16
Årets resultat -4 8 25 3 6 -5 6 -41 -17 -4
Balansräkningar (tkr)
2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 118 230 116 92 91 78 85 88 124 152
Tillgångar 118 230 116 92 91 78 85 88 124 152
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 112 116 109 84 80 74 79 73 114 131
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 6 113 8 8 11 4 5 15 10 22
Skulder och eget kapital 118 230 116 92 91 78 85 88 124 152
Löner & utdelning (tkr)
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
2006-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 96 29 26 31 0 13 1 31 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -3 7 25 5 8 -2 9 -39 -11 -13
Nettoomsättningförändring -86,46% 231,03% 11,54% -16,13% -% -100,00% 1 200,00% -96,77% -% -%
Du Pont-modellen -2,54% 3,91% 22,41% 5,43% 8,79% -% 10,59% -44,32% -8,87% -%
Vinstmarginal -23,08% 9,38% 89,66% 19,23% 25,81% -% 69,23% -3 900,00% -35,48% -%
Bruttovinstmarginal 61,54% 19,79% 100,00% 30,77% 38,71% -% 100,00% -1 800,00% -3,23% -%
Rörelsekapital/omsättning 861,54% 121,88% 372,41% 323,08% 258,06% -% 615,38% 7 300,00% 367,74% -%
Soliditet 94,92% 50,43% 93,97% 91,30% 87,91% 94,87% 92,94% 82,95% 91,94% 86,18%
Kassalikviditet 1 966,67% 203,54% 1 450,00% 1 150,00% 827,27% 1 475,00% 1 320,00% 460,00% 860,00% 372,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...