Visa allt om Sista versen 25259 AB
Visa allt om Sista versen 25259 AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -14 -14 -14 -17 -24 -21 -17 -14 -23 -35
Resultat efter finansnetto 59 688 209 367 14 790 668 61 25 584
Årets resultat 264 402 122 267 -1 790 668 61 25 584
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 2 118 3 490 3 718 3 714 2 987 2 441 2 109 45 9
Omsättningstillgångar 680 2 262 818 584 338 1 034 789 632 2 679 2 755
Tillgångar 680 4 380 4 308 4 302 4 052 4 021 3 231 2 741 2 724 2 764
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 441 750 1 948 2 775 3 258 4 009 3 219 2 601 2 540 2 516
Obeskattade reserver 0 280 108 56 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 3 221 2 178 1 402 768 0 1 124 164 227
Kortfristiga skulder 240 129 75 69 26 12 10 15 20 22
Skulder och eget kapital 680 4 380 4 308 4 302 4 052 4 021 3 231 2 741 2 724 2 764
Löner & utdelning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 264 500 1 600 950 750 750 0 50 0 0
Omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nyckeltal
Antal anställda 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA -14 -14 -14 -16 -23 -20 -16 -13 -20 -31
Nettoomsättningförändring -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Du Pont-modellen -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Vinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Bruttovinstmarginal -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Rörelsekapital/omsättning -% -% -% -% -% -% -% -% -% -%
Soliditet 64,85% 22,11% 47,17% 65,46% 80,40% 99,70% 99,63% 94,89% 93,25% 91,03%
Kassalikviditet 283,33% 1 753,49% 1 090,67% 846,38% 1 300,00% 8 616,67% 7 890,00% 4 213,33% 13 395,00% 12 522,73%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...