Visa allt om Urban Gustafsson Förvaltnings AB
Visa allt om Urban Gustafsson Förvaltnings AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 2 160 2 238 2 329 2 330 2 291 2 281 2 252 2 198 2 087 2 040
Övrig omsättning - - - - - - - 138 5 108
Rörelseresultat (EBIT) -166 233 369 313 309 308 266 369 179 231
Resultat efter finansnetto -169 242 387 340 312 309 269 385 177 219
Årets resultat 122 146 300 180 148 165 179 162 120 91
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 13 17 22 16 37 65 152 170 310 445
Omsättningstillgångar 2 569 2 775 2 474 2 312 2 753 2 434 2 340 2 086 1 545 1 167
Tillgångar 2 582 2 792 2 496 2 328 2 789 2 499 2 492 2 256 1 855 1 612
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 064 1 102 1 116 976 936 918 874 825 743 723
Obeskattade reserver 228 559 510 513 424 333 278 252 97 89
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 50 100 150 200
Kortfristiga skulder 1 289 1 131 870 839 1 429 1 249 1 291 1 079 865 600
Skulder och eget kapital 2 582 2 792 2 496 2 328 2 789 2 499 2 492 2 256 1 855 1 612
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 - 270 267 252 242 250
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 970 964 904 925 912 654 631 562 515 540
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 942 513 559 535 492 468 460 532 492 438
Utdelning till aktieägare 120 160 160 160 140 130 120 80 80 100
Omsättning 2 160 2 238 2 329 2 330 2 291 2 281 2 252 2 336 2 092 2 148
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 - 4 4 4 4 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) 720 746 776 - 573 570 563 550 417 408
Personalkostnader per anställd (tkr) 658 517 517 - 368 351 348 343 255 252
Rörelseresultat, EBITDA -162 238 385 334 338 394 363 456 352 401
Nettoomsättningförändring -3,49% -3,91% -0,04% 1,70% 0,44% 1,29% 2,46% 5,32% 2,30% -%
Du Pont-modellen -6,43% 8,67% 15,50% 14,60% 11,29% 12,53% 11,00% 17,69% 10,46% 14,64%
Vinstmarginal -7,69% 10,81% 16,62% 14,59% 13,75% 13,72% 12,17% 18,15% 9,30% 11,57%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 59,26% 73,46% 68,87% 63,22% 57,79% 51,95% 46,58% 45,81% 32,58% 27,79%
Soliditet 48,10% 55,09% 60,65% 58,16% 44,76% 46,56% 43,29% 44,61% 43,82% 48,83%
Kassalikviditet 199,30% 245,36% 284,37% 275,57% 192,65% 194,88% 181,25% 193,33% 178,61% 194,50%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...