Visa allt om Clavia Digital Musical Instruments Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 195 140 178 153 151 729 136 299 140 028 125 047 104 920 101 901 81 340 69 671
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 45 740 41 986 29 567 22 378 25 183 19 375 13 448 15 659 11 342 10 040
Resultat efter finansnetto 45 690 41 996 29 646 22 575 25 419 19 396 13 431 15 695 11 333 10 009
Årets resultat 29 26 723 18 759 13 676 14 627 10 538 7 256 8 370 6 009 5 366
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 295 379 68 157 255 326 564 836 1 097 1 212
Omsättningstillgångar 103 936 88 239 67 010 60 699 57 099 41 944 31 673 32 882 21 370 17 757
Tillgångar 104 231 88 618 67 078 60 855 57 354 42 270 32 239 33 718 22 467 18 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 889 27 860 19 138 16 378 19 703 12 076 8 538 10 282 8 413 7 404
Obeskattade reserver 38 040 41 492 33 874 28 466 24 605 19 181 14 229 10 777 6 796 3 903
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 65 302 19 266 14 067 16 011 13 047 11 014 9 470 12 659 7 258 7 663
Skulder och eget kapital 104 231 88 618 67 078 60 855 57 354 42 270 32 239 33 718 22 467 18 969
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 2 724 2 770 2 577 2 148 2 210 2 235 1 887 2 054 1 944 1 644
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 18 431 15 375 14 716 12 789 11 897 10 468 9 742 8 473 7 558 7 016
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 9 389 9 204 7 856 6 452 6 602 5 346 3 717 3 895 3 120 2 845
Utdelning till aktieägare 0 27 000 18 000 0 17 000 7 000 7 000 9 000 6 500 5 000
Omsättning 195 140 178 153 151 729 136 299 140 028 125 047 104 920 101 901 81 340 69 671
Nyckeltal
Antal anställda 33 31 31 30 29 29 27 26 25 23
Nettoomsättning per anställd (tkr) 5 913 5 747 4 894 4 543 4 829 4 312 3 886 3 919 3 254 3 029
Personalkostnader per anställd (tkr) 934 903 822 750 730 649 586 591 578 541
Rörelseresultat, EBITDA 45 916 42 033 29 655 22 508 25 376 19 614 14 008 16 126 11 809 10 559
Nettoomsättningförändring 9,54% 17,42% 11,32% -2,66% 11,98% 19,18% 2,96% 25,28% 16,75% -%
Du Pont-modellen 43,89% 47,45% 44,29% 37,16% 44,40% 46,00% 41,79% 46,76% 50,83% 53,16%
Vinstmarginal 23,44% 23,60% 19,58% 16,59% 18,18% 15,55% 12,84% 15,47% 14,04% 14,47%
Bruttovinstmarginal 49,33% 49,95% 47,27% 43,59% 42,88% 40,90% 40,98% 44,86% 40,12% 41,07%
Rörelsekapital/omsättning 19,80% 38,72% 34,89% 32,79% 31,46% 24,73% 21,16% 19,85% 17,35% 14,49%
Soliditet 29,32% 67,96% 67,92% 61,39% 65,97% 62,01% 59,01% 53,51% 59,23% 53,85%
Kassalikviditet 114,24% 294,29% 319,81% 211,58% 261,32% 178,79% 172,73% 163,54% 157,16% 130,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...