Visa allt om Kisuma Affärsutveckling AB
Visa allt om Kisuma Affärsutveckling AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 1 552 1 660 1 258 1 025 951 982 436 877 832 161
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 1 112 1 246 871 667 523 581 146 557 687 123
Resultat efter finansnetto 3 739 1 934 192 658 506 587 153 567 687 126
Årets resultat 3 016 1 541 34 372 242 302 65 288 367 67
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 967 3 214 1 764 2 267 1 918 1 631 1 142 973 825 59
Omsättningstillgångar 1 189 985 1 308 517 425 797 468 811 328 237
Tillgångar 7 156 4 199 3 073 2 784 2 343 2 427 1 609 1 784 1 152 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 319 2 802 1 561 1 528 1 155 1 213 911 846 558 190
Obeskattade reserver 1 335 935 785 855 709 564 405 357 205 32
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 202 274 345 488 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 502 461 524 127 133 162 293 581 389 73
Skulder och eget kapital 7 156 4 199 3 073 2 784 2 343 2 427 1 609 1 784 1 152 296
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - 10 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - 0 - -
Sociala kostnader 32 29 0 0 0 - 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 4 000 500 300 0 0 300 0 0 0 0
Omsättning 1 552 1 660 1 258 1 025 951 982 436 877 832 161
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 552 1 660 1 258 1 025 951 982 436 877 832 -
Personalkostnader per anställd (tkr) 67 86 77 42 58 70 142 158 80 -
Rörelseresultat, EBITDA 1 112 1 246 871 674 534 594 159 570 694 125
Nettoomsättningförändring -6,51% 31,96% 22,73% 7,78% -3,16% 125,23% -50,29% 5,41% 416,77% -%
Du Pont-modellen 53,35% 46,08% 30,82% 24,35% 22,41% 24,27% 10,01% 31,84% 59,64% 42,57%
Vinstmarginal 246,01% 116,57% 75,28% 66,15% 55,21% 59,98% 36,93% 64,77% 82,57% 78,26%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,27% 31,57% 62,32% 38,05% 30,70% 64,66% 40,14% 26,23% -7,33% 101,86%
Soliditet 88,88% 84,10% 70,72% 77,52% 71,60% 67,11% 75,17% 61,83% 61,25% 71,97%
Kassalikviditet 236,85% 213,67% 249,62% 407,09% 319,55% 491,98% 159,73% 139,59% 84,32% 324,66%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...