Visa allt om PN Golv & Kakel Olofström AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 1 983 2 117 3 353 4 619 3 373 3 000 3 210 5 582 3 503 3 834
Övrig omsättning 2 2 12 10 185 - 71 26 1 73
Rörelseresultat (EBIT) -66 14 -279 -761 -276 46 184 122 97 291
Resultat efter finansnetto -126 -59 -342 -807 -307 43 185 121 93 285
Årets resultat -126 -59 -342 -307 41 62 0 60 70 152
Balansräkningar (tkr)
2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-06 2009-06 2008-06 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 254 329 407 476 570 574 686 33 63 79
Omsättningstillgångar 442 737 737 1 330 741 1 925 1 715 1 551 1 149 1 165
Tillgångar 695 1 066 1 144 1 806 1 311 2 499 2 402 1 585 1 213 1 244
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -449 -323 -263 79 385 344 582 581 542 472
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 349 368 190 159 165
Avsättningar (tkr) 93 93 62 62 62 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 685 732 798 653 430 0 122 0 0 0
Kortfristiga skulder 367 564 548 1 012 434 1 806 1 329 812 512 607
Skulder och eget kapital 695 1 066 1 144 1 806 1 311 2 499 2 402 1 585 1 213 1 244
Löner & utdelning (tkr)
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-06
2009-06
2008-06
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 0 623 - 0 227 282 803 504 498
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 171 83 0 1 394 671 93 610 850 593 605
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 72 36 257 485 215 115 293 554 509 588
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
Omsättning 1 985 2 119 3 365 4 629 3 558 3 000 3 281 5 608 3 504 3 907
Nyckeltal
Antal anställda 1 0 1 4 4 2 4 6 6 6
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 983 - 3 353 1 155 843 1 500 803 930 584 639
Personalkostnader per anställd (tkr) 230 - 880 472 237 120 289 377 270 279
Rörelseresultat, EBITDA 9 92 -200 -687 -188 143 210 159 122 314
Nettoomsättningförändring -6,33% -36,86% -27,41% 36,94% 12,43% -6,54% -42,49% -% -8,63% -%
Du Pont-modellen -9,50% 1,31% -24,39% -42,08% -20,59% 2,00% 7,83% 8,01% 8,00% 23,47%
Vinstmarginal -3,33% 0,66% -8,32% -16,45% -8,00% 1,67% 5,86% 2,28% 2,77% 7,62%
Bruttovinstmarginal 23,75% 25,84% 35,28% 38,00% 40,62% 28,97% 48,57% 53,92% 60,06% 59,39%
Rörelsekapital/omsättning 3,78% 8,17% 5,64% 6,88% 9,10% 3,97% 12,02% 13,24% 18,18% 14,55%
Soliditet -64,60% -30,30% -22,99% 4,37% 29,37% 24,06% 35,26% 45,29% 54,12% 47,49%
Kassalikviditet 85,01% 102,66% 90,69% 96,15% 134,10% 70,82% 74,49% 150,00% 155,66% 130,64%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2011 är 14 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2008 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...