Visa allt om Vingåkers Taxi Aktiebolag
Visa allt om Vingåkers Taxi Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 6 883 6 620 8 378 10 530 25 807 25 762 24 881 25 046 16 087 8 283
Övrig omsättning 184 424 219 206 38 36 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 627 732 990 -97 2 609 1 926 2 516 2 694 1 101 351
Resultat efter finansnetto 615 741 1 041 -12 2 656 1 892 2 401 2 370 903 329
Årets resultat 977 1 133 1 258 155 1 561 1 335 1 576 1 263 204 271
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 204 1 898 1 240 1 981 2 447 3 805 5 413 6 845 7 066 1 500
Omsättningstillgångar 2 605 3 767 4 650 4 345 6 658 7 437 7 073 6 067 5 067 2 055
Tillgångar 3 809 5 666 5 891 6 326 9 105 11 242 12 486 12 912 12 132 3 555
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 259 1 783 1 850 2 092 2 937 3 376 3 040 2 464 1 701 1 497
Obeskattade reserver 709 1 359 2 079 2 659 2 887 2 353 2 310 2 056 1 446 831
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 279 583 0 0 0 339 1 620 3 513 4 946 0
Kortfristiga skulder 1 562 1 941 1 962 1 575 3 281 5 174 5 515 4 879 4 040 1 227
Skulder och eget kapital 3 809 5 666 5 891 6 326 9 105 11 242 12 486 12 912 12 132 3 555
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 1 098 1 080 1 112 727 769
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 3 103 3 001 3 710 4 280 10 900 10 372 10 276 9 749 5 942 2 973
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 1 243 1 190 1 528 2 903 4 655 4 954 4 486 4 704 2 793 1 552
Utdelning till aktieägare 1 000 1 500 1 200 1 500 1 000 2 000 1 000 1 000 500 0
Omsättning 7 067 7 044 8 597 10 736 25 845 25 798 24 881 25 046 16 087 8 283
Nyckeltal
Antal anställda 13 13 15 17 42 46 46 43 29 14
Nettoomsättning per anställd (tkr) 529 509 559 619 614 560 541 582 555 592
Personalkostnader per anställd (tkr) 334 322 325 398 358 347 327 345 313 356
Rörelseresultat, EBITDA 1 321 1 346 1 626 904 5 081 4 328 4 824 5 087 3 284 1 076
Nettoomsättningförändring 3,97% -20,98% -20,44% -59,20% 0,17% 3,54% -0,66% 55,69% 94,22% -%
Du Pont-modellen 16,51% 13,17% 17,67% -0,17% 29,40% 17,19% 20,19% 21,40% 9,08% 9,99%
Vinstmarginal 9,14% 11,27% 12,43% -0,10% 10,37% 7,50% 10,13% 11,03% 6,84% 4,29%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 15,15% 27,58% 32,08% 26,31% 13,09% 8,78% 6,26% 4,74% 6,38% 10,00%
Soliditet 47,57% 50,18% 58,93% 64,05% 55,63% 45,46% 37,98% 30,55% 22,60% 58,94%
Kassalikviditet 166,77% 194,08% 237,00% 275,87% 202,93% 143,74% 128,25% 124,35% 125,42% 167,48%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...