Visa allt om Mosquit Invest AB
Visa allt om Mosquit Invest AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 89 511 91 732 88 767 75 311 96 914 87 953 56 684 68 732 82 454 58 076
Övrig omsättning 361 843 630 270 865 815 - 27 337 607 153
Rörelseresultat (EBIT) 4 406 4 783 2 100 1 413 2 681 -844 -576 22 584 -568 2 434
Resultat efter finansnetto 2 937 5 108 3 168 1 895 -711 -2 823 345 18 362 375 2 770
Årets resultat 2 349 4 194 2 399 1 631 -930 -2 834 329 18 498 70 26 792
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 * 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 31 962 20 131 16 895 16 053 15 459 12 130 7 300 3 873 3 767 1 412
Omsättningstillgångar 29 438 34 266 31 030 27 694 28 243 39 929 36 943 56 310 38 013 31 319
Tillgångar 61 399 54 397 47 924 43 747 43 702 52 058 44 243 - 41 780 32 731
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 282 31 841 28 865 27 746 26 513 28 612 31 748 35 607 21 319 21 491
Minoritetsintressen 0 1 632 1 385 448 437 511 149 82 197 87
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 591 679
Långfristiga skulder 11 601 3 037 3 835 4 035 3 794 4 583 1 503 1 686 1 300 351
Kortfristiga skulder 15 518 17 888 13 840 11 518 12 958 18 352 10 844 22 908 18 372 10 123
Skulder och eget kapital 61 399 54 397 47 924 43 747 43 702 52 058 44 243 - 41 780 32 731
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 1 046 959 705 176 806 1 153 1 427 432 699 1 008
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 5 432 6 020 6 094 6 090 5 308 6 484 3 139 6 686 13 972 10 828
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 606 1 695 1 971 1 716 1 831 1 675 1 069 3 473 4 893 5 035
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 89 872 92 575 89 397 75 581 97 779 88 768 56 684 96 069 83 061 58 229
Nyckeltal
Antal anställda 23 26 29 25 25 24 19 29 47 37
Nettoomsättning per anställd (tkr) 3 892 3 528 3 061 3 012 3 877 3 665 2 983 2 370 1 754 1 570
Personalkostnader per anställd (tkr) 354 337 293 324 323 390 317 468 449 481
Rörelseresultat, EBITDA 5 026 5 369 2 682 1 960 3 128 -561 -293 22 748 122 3 259
Nettoomsättningförändring -2,42% 3,34% 17,87% -22,29% 10,19% 55,16% -17,53% -16,64% 41,98% -%
Du Pont-modellen 5,79% 10,53% 8,66% 6,12% 5,72% 0,77% 5,56% -% 2,01% 9,58%
Vinstmarginal 3,97% 6,25% 4,67% 3,56% 2,58% 0,46% 4,34% 33,66% 1,02% 5,40%
Bruttovinstmarginal 21,87% 22,10% 19,56% 22,10% 18,78% 18,68% 19,35% 23,20% 43,41% 56,64%
Rörelsekapital/omsättning 15,55% 17,85% 19,37% 21,48% 15,77% 24,53% 46,04% 48,60% 23,82% 36,50%
Soliditet 55,83% 58,53% 60,23% 63,42% 60,67% 54,96% 71,76% -% 51,03% 65,66%
Kassalikviditet 127,78% 149,25% 162,74% 164,77% 166,12% 185,81% 282,97% 206,52% 149,09% 239,48%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2008-12: Summa tillgångar och summa skulder och eget kapital ej identiska.
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 320 139 361 302 1 119 486 119 25 126 60
Övrig omsättning 10 28 16 52 - 30 79 48 - -
Rörelseresultat (EBIT) -433 -483 -689 -823 -978 -1 241 -2 768 -2 087 -297 -5
Resultat efter finansnetto 937 2 835 -1 434 513 -1 687 -1 225 3 352 30 992 867 6 255
Årets resultat 787 2 776 -1 434 513 -1 687 -1 225 3 352 31 167 752 6 183
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 683 25 376 23 550 25 573 26 315 21 201 17 175 11 865 4 291 2 671
Omsättningstillgångar 2 529 5 063 4 785 5 379 4 589 13 041 18 376 23 743 3 104 3 939
Tillgångar 32 212 30 438 28 336 30 951 30 904 34 242 35 551 35 608 7 395 6 609
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 166 30 379 28 202 30 736 30 723 33 410 34 635 34 784 7 117 6 473
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 175 112
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 467 0 49 9 62 672 672 446 0 0
Kortfristiga skulder 579 59 84 206 119 160 244 378 103 24
Skulder och eget kapital 32 212 30 438 28 336 30 951 30 904 34 242 35 551 35 608 7 395 6 609
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 450 702 45 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - 0 260 198 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - - 0 110 73 169 253 17 0
Utdelning till aktieägare 0 100 0 200 500 0 0 0 3 500 11
Omsättning 330 167 377 354 1 119 516 198 73 126 60
Nyckeltal
Antal anställda - 0 - 0 1 2 1 1 1 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) - - - - 1 119 243 119 25 126 -
Personalkostnader per anställd (tkr) - - - - 409 164 629 978 62 -
Rörelseresultat, EBITDA -425 -455 -652 -805 -960 -1 193 -2 736 -2 067 -296 -5
Nettoomsättningförändring 130,22% -61,50% 19,54% -73,01% 130,25% 308,40% 376,00% -80,16% 110,00% -%
Du Pont-modellen 3,07% 9,99% -2,89% 2,59% -1,54% 3,25% 9,56% 95,03% 14,93% 94,87%
Vinstmarginal 309,38% 2 188,49% -226,59% 265,23% -42,63% 229,01% 2 855,46% 135 348,00% 876,19% 10 450,00%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 609,38% 3 600,00% 1 302,22% 1 712,91% 399,46% 2 650,41% 15 236,97% 93 460,00% 2 381,75% 6 525,00%
Soliditet 93,65% 99,81% 99,53% 99,31% 99,41% 97,57% 97,42% 97,69% 97,94% 99,16%
Kassalikviditet 358,89% 8 581,36% 5 696,43% 2 611,17% 3 856,30% 8 150,62% 7 531,15% 6 281,22% 3 013,59% 16 412,50%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...