allabolag.se - Gratis företagsinformation på Internet
VAD SÖKER DU?  
 
ANGE BOLAG, PERSONNAMN, BRANSCH ELLER FRITT SÖKORD    
1px
VAR?  
DU KAN KOMBINERA GATUADRESS, POSTNR, ORT, RIKTNR
1px1px

Mosquit Invest AB

ORG.NR: 556245-7571
BOLAGSFORM: Aktiebolag
1px 1px 1px
 

Koncernredovisning

 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 89 511 91 732 88 767  
  Övrig omsättning (TKR) 361 843 630  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) 4 406 4 783 2 100  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 2 937 5 108 3 168  
  Årets resultat (TKR) 2 349 4 194 2 399  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 31 962 20 131 16 895  
  Omsättningstillgångar (TKR) 29 438 34 266 31 030  
  Tillgångar (TKR) 61 399 54 397 47 924  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 34 282 31 841 28 865  
  Minoritetsintressen (TKR) 0 1 632 1 385  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 11 601 3 037 3 835  
  Kortfristiga skulder (TKR) 15 518 17 888 13 840  
  Skulder och eget kapital (TKR) 61 399 54 397 47 924  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD 1 046 959 705  
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda 5 432 6 020 6 094  
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 1 606 1 695 1 971  
  Utdelning till aktieägare 0 0 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda 23 26 29  
  Nettoomsättning per anställd (TKR) 3 892 3 528 3 061  
  Personalkostnader per anställd (TKR) 354 337 293  
  Nettoomsättningförändring -2,42 % 3,34 % 17,87 %  
  Vinstmarginal 3,97 % 6,25 % 4,67 %  
  Bruttovinstmarginal 21,87 % 22,10 % 19,56 %  
  Soliditet 55,83 % 58,53 % 60,23 %  
  Kassalikviditet 127,78 % 149,25 % 162,74 %  
 
 
 Bolagets redovisning 
1px
1px
1px
   gd Omsättning    pd Res.e.fin.

wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
pd
wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd wd
wd   2015   2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006  
 
1px
1px
1px
 RESULTATRÄKNING tipOmsättning och reslutat från bolagets resultaträkning. Klicka för beskrivningar av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Nettoomsättning (TKR) 320 139 361  
  Övrig omsättning (TKR) 10 28 16  
  Rörelseresultat, EBIT (TKR) -433 -483 -689  
  Resultat efter finansnetto (TKR) 937 2 835 -1 434  
  Årets resultat (TKR) 787 2 776 -1 434  
 
1px
1px
 BALANSRÄKNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  TILLGÅNGAR                                
  Tecknat ej inbetalt kapital (TKR) 0 0 0  
  Anläggningstillgångar (TKR) 29 683 25 376 23 550  
  Omsättningstillgångar (TKR) 2 529 5 063 4 785  
  Tillgångar (TKR) 32 212 30 438 28 336  
 
 SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR
  Eget kapital (TKR) 30 166 30 379 28 202  
  Obeskattade reserver (TKR) 0 0 0  
  Avsättningar (TKR) 0 0 0  
  Långfristiga skulder (TKR) 1 467 0 49  
  Kortfristiga skulder (TKR) 579 59 84  
  Skulder och eget kapital (TKR) 32 212 30 438 28 336  
 
1px
1px
 LÖNER OCH UTDELNING tipSammanfattning av bolagets balansräkning. Klicka för beskrivning av bokslutstalen.2015-122014-122013-12 
  Löner till styrelse & VD                                
  Varav tantiem till styrelse & VD                                
  Löner till övriga anställda                                
  Varav resultatlön till övriga anställda                                
  Sociala kostnader 0                      
  Utdelning till aktieägare 0 100 0  
 
1px
1px
 NYCKELTAL tipNyckeltal beräknade på boksluten. Klicka för att läsa nyckeltalsbeskrivningar.2015-122014-122013-12 
  Antal anställda           0            
  Nettoomsättning per anställd (TKR)                                
  Personalkostnader per anställd (TKR)                                
  Nettoomsättningförändring 130,22 % -61,50 % 19,54 %  
  Vinstmarginal 309,38 % 2 188,49 % -226,59 %  
  Bruttovinstmarginal 100,00 % 100,00 % 100,00 %  
  Soliditet 93,65 % 99,81 % 99,53 %  
  Kassalikviditet 358,89 % 8 581,36 % 5 696,43 %  
1px
 Läs årsredovisningen för detaljer i bokslutet och mer information. 
1px
1px
1px
  Skriv ut
Uppdateras varje dag, senast ändrad 2 september 2016


1px
© allabolag.se    |   Om allabolag.se    |   Användarvillkor    |   Cookies    |   Ingår i UC koncernen         
X