Visa allt om Anders Månssons Åkeri Aktiebolag
Visa allt om Anders Månssons Åkeri Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 892 3 014 3 123 2 958 3 161 2 912 2 803 2 552 3 109 3 026
Övrig omsättning - - 6 - 4 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 59 257 149 132 320 -34 -174 -391 54 131
Resultat efter finansnetto 57 247 125 92 317 -37 -182 -407 22 86
Årets resultat 0 119 53 1 0 1 6 7 80 36
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 009 1 354 1 699 2 005 2 402 623 1 014 1 433 1 841 2 211
Omsättningstillgångar 1 275 1 161 1 019 856 738 723 633 707 1 021 923
Tillgångar 2 284 2 515 2 718 2 861 3 139 1 346 1 648 2 140 2 861 3 134
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 762 762 644 591 590 589 588 583 666 676
Obeskattade reserver 879 825 734 678 590 276 318 511 930 1 022
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 290 257 534 895 1 248 145 242 554 720 940
Kortfristiga skulder 353 670 807 697 712 335 499 493 546 495
Skulder och eget kapital 2 284 2 515 2 718 2 861 3 139 1 346 1 648 2 140 2 861 3 134
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 286 282 276 270
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 806 808 722 738 655 423 408 426 435
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 342 315 308 303 281 291 301 306 290
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 90 90
Omsättning 2 892 3 014 3 129 2 958 3 165 2 912 2 803 2 552 3 109 3 026
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) 964 1 005 1 041 986 1 054 971 934 851 1 036 1 009
Personalkostnader per anställd (tkr) 386 388 379 346 347 313 335 332 336 334
Rörelseresultat, EBITDA 404 602 492 529 503 357 245 85 524 592
Nettoomsättningförändring -4,05% -3,49% 5,58% -6,42% 8,55% 3,89% 9,84% -17,92% 2,74% -%
Du Pont-modellen 2,58% 10,26% 5,56% 4,75% 10,42% -2,53% -10,56% -18,22% 2,69% 4,59%
Vinstmarginal 2,04% 8,56% 4,84% 4,60% 10,34% -1,17% -6,21% -15,28% 2,48% 4,76%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 31,88% 16,29% 6,79% 5,38% 0,82% 13,32% 4,78% 8,39% 15,28% 14,14%
Soliditet 63,38% 55,88% 44,76% 39,14% 32,65% 58,87% 49,90% 44,84% 46,68% 45,05%
Kassalikviditet 361,19% 173,28% 126,27% 122,81% 103,65% 215,82% 126,85% 143,41% 187,00% 184,44%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...