Visa allt om Björlanda Bil & Maskin Service Aktiebolag
Visa allt om Björlanda Bil & Maskin Service Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 5 267 4 873 4 453 5 521 4 344 4 401 3 142 2 521 2 590 2 223
Övrig omsättning 95 96 80 95 100 31 10 60 - 11
Rörelseresultat (EBIT) 43 77 -72 195 203 47 48 31 51 -47
Resultat efter finansnetto 22 77 -72 198 209 49 48 31 29 -47
Årets resultat 9 56 22 107 117 36 34 27 29 -47
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 549 425 665 832 940 52 41 59 23 22
Omsättningstillgångar 1 043 1 094 1 102 1 064 781 1 598 393 496 722 745
Tillgångar 1 592 1 519 1 766 1 896 1 721 1 650 435 556 745 766
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 508 498 442 420 313 196 160 196 169 140
Obeskattade reserver 0 0 0 100 50 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 687 772 987 854 935 988 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 397 249 337 522 424 466 274 359 577 627
Skulder och eget kapital 1 592 1 519 1 766 1 896 1 721 1 650 435 556 745 766
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 362 328 96 214 260
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 750 662 913 567 604 110 0 66 147 132
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 272 246 328 232 226 188 139 53 104 112
Utdelning till aktieägare 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 362 4 969 4 533 5 616 4 444 4 432 3 152 2 581 2 590 2 234
Nyckeltal
Antal anställda 3 3 4 4 4 3 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 756 1 624 1 113 1 380 1 086 1 467 1 571 1 261 1 295 1 112
Personalkostnader per anställd (tkr) 349 312 321 207 216 234 257 144 272 284
Rörelseresultat, EBITDA 361 316 245 482 454 76 66 49 58 -42
Nettoomsättningförändring 8,09% 9,43% -19,34% 27,09% -1,30% 40,07% 24,63% -2,66% 16,51% -%
Du Pont-modellen 2,70% 5,07% -4,08% 10,39% 12,20% 2,97% 11,03% 5,58% 6,85% -6,14%
Vinstmarginal 0,82% 1,58% -1,62% 3,57% 4,83% 1,11% 1,53% 1,23% 1,97% -2,11%
Bruttovinstmarginal 38,73% 41,66% 48,66% 38,16% 41,14% 30,81% 34,28% 25,31% 34,56% 26,45%
Rörelsekapital/omsättning 12,27% 17,34% 17,18% 9,82% 8,22% 25,72% 3,79% 5,43% 5,60% 5,31%
Soliditet 31,91% 32,78% 25,03% 26,04% 20,33% 11,88% 36,78% 35,25% 22,68% 18,28%
Kassalikviditet 113,35% 261,45% 165,88% 134,67% 151,18% 336,48% 114,96% 82,17% 68,11% 49,76%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...