Visa allt om PC-GRUPPEN FACTOR Aktiebolag
Visa allt om PC-GRUPPEN FACTOR Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Nettoomsättning 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 049 1 025 924 978 813
Övrig omsättning - - - - - 7 - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 174 129 11 94 -85 21 17 0 95 62
Resultat efter finansnetto 163 103 -18 67 -110 6 -9 -22 63 28
Årets resultat 113 96 -18 67 -110 6 -9 -22 63 28
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2006-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 30 39 0 0 0 0 0 9 18 122
Omsättningstillgångar 294 281 280 292 125 138 157 174 226 144
Tillgångar 324 319 280 292 125 138 157 183 245 266
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 156 43 -53 -35 -102 8 1 10 32 -35
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 147 234 210 127 32 42 84 82 224
Kortfristiga skulder 167 129 98 117 100 99 114 88 130 78
Skulder och eget kapital 324 319 280 292 125 138 157 183 245 266
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2006-04
Löner till styrelse & VD - - - 628 591 593 581 521 473 418
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda 643 662 746 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 224 292 318 282 270 270 266 251 231 139
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 056 1 025 924 978 813
Nyckeltal
Antal anställda 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) 1 193 1 185 1 199 1 139 915 1 049 1 025 924 978 813
Personalkostnader per anställd (tkr) 930 960 1 072 923 887 888 864 792 714 623
Rörelseresultat, EBITDA 183 134 11 94 -85 21 26 9 104 87
Nettoomsättningförändring 0,68% -1,17% 5,27% 24,48% -12,77% 2,34% 10,93% -5,52% -% -%
Du Pont-modellen 53,70% 40,44% 3,93% 32,19% -68,00% 15,22% 10,83% 0,00% 38,78% 23,31%
Vinstmarginal 14,59% 10,89% 0,92% 8,25% -9,29% 2,00% 1,66% 0,00% 9,71% 7,63%
Bruttovinstmarginal 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 10,65% 12,83% 15,18% 15,36% 2,73% 3,72% 4,20% 9,31% 9,82% 8,12%
Soliditet 48,15% 13,48% -18,93% -11,99% -81,60% 5,80% 0,64% 5,46% 13,06% -13,16%
Kassalikviditet 176,05% 217,83% 285,71% 249,57% 125,00% 139,39% 137,72% 197,73% 173,85% 184,62%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...